Yansımalı Işık Bariyeri (Optik Yaklaşım Algılayıcı)

Bu tip ışık bariyerinde verici ve alıcı tek bir kap
içerisinde bulunur ve algılanacak nesnenin kendisi bir
reflektörü oluşturur. Algılayıcının önünde bir nesne
bulunmuyorsa, gönderilen ışın geri dönemez ve alıcı bu
ışığı alamadığı için reaksiyon göstermez. Ancak
algılayıcının önüne bir nesne yaklaşırsa, gönderilen ışın
bu nesneden yansıyıp alıcı üzerine geri gelir ve bu
durumda algılayıcı anahtarlama yapar.
Algılanacak
nesne
Yansımalı Işık Bariyeri (Optik Yaklaşım Algılayıcı)

Avantajları
Ø Verici ve alıcı tek bir kap içersine monte edilmiştir.
Ø Montajda mekaniksel ayara gerek duyulmaz.
Ø Tüm yansıma yapan (saydam olanlar bile) nesnelerin algılanması mümkündür.
Dezavantajları
Ø Algılama mesafesi algılanacak nesnenin yansıtma özelliğine bağlıdır.
Ø Bu sebepten algılama mesafesi azdır (1 m civarında).
Ø Arka cephe algılanacak nesneden daha çok yansıtma özelliğine sahipse nesnenin
algılanması zorlaşır.
Kullanım Yerleri
Yaklaşım anahtarı olarak otomatik kapılarda, üretim bandında üretilen malın
sayımında, alarm sistemlerinde vb. gibi yerlerde kullanılırlar.

Leave a Reply