WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Nedir

WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0 Nedir
Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portalı oluşlturma aracı WebCenter

Scada sayfalarının
izlenmesi için Process Screens, Excel ve pdf formatında raporlar alınması için Published Reports, WinCC proses ve
alarm arfliv aracı

Trends&Alarms ve WinCC aktuel değerleri, proses ve alarm arşliv verilerini kullanarak Excel ile analiz
ve rapor aracı Excel Workbooks’tan oluşlur

Leave a Reply