Termistörler (NTC-PTC) nedir

Termistörler (NTC-PTC)
Herhangi bir ortamdaki ısının ölçümü “Termistör“ denilen NTC ve PTC ısıya bağımlı
dirençler vasıtası ile yapılmaktadır. Fakat bilindiği gibi termistörlerin karakteristik eğrileri
doğrusal (lineer) değildir, yani ısıya göre direnç değişimi doğrusal değildir. Bu sebepten
ısının elektriksel sinyale çevrilmesi de doğrusallık taşımamaktadır ve zorluklar
yaratmaktadır.
NTC ve PTC ısı dirençleri bundan dolayı basit kumanda işlerinde kullanılırlar.
Örneğin: Elektronik termostat olarak, bir ortam ısısını belli bir sıcaklık aralığında sabit
tutmak üzere görev yapabilirler. Ayrıca motor, jeneratör veya transformatör gibi sistemleri
korumak amacı ile termik devre açıcı sistemlerde kullanılırlar. Motorun, jeneratörün veya
transformatörün üzerine monte edilerek, aşırı yüklenmede ısının artışını hissederek devreyi
açar ve sistemi korurlar.

Leave a Reply