Temassız Algılayıcıları Elektrik Kontrol Devrelerine Bağlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Temassız Algılayıcıları Elektrik Kontrol Devrelerine Bağlarken Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Temassız algılayıcıları kontrol devrelerine bağlarken;
· Çalışma geriliminin AA veya DA olmasına dikkat edilir.
Doğru gerilim ile çalışan algılayıcılar alternatif gerilim ile çalışanlara göre daha
ucuzdur. PLC ‘li otomasyon sistemlerinde giriş elemanı olarak doğru gerilim ile çalışan
algılayıcı kullanmak daha avantajlıdır. Çoğu PLC’ler DA girişlidir.DC giriş/çıkış modülleri
daha ucuzdur.

Doğru gerilim ile çalışan algılayıcılar alternatif gerilim ile çalışanlara göre
daha hızlıdır.Kullanılan algılayıcının özelliklerine uygun olarak gerilim kaynağı
ayarlanmalıdır.Transformatörün, gerekli direkt gerilim Vdc’den daha düşük bir sekonder Vac
gerilimiyle kullanılması tavsiye edilir.
Sekonder Vac gerilimi şu şekilde bulunur:
Vac = (Vdc + 1) : 1,41
Algılayıcının besleme gerilimi olan Vdc, kullanılan her 200 mA için en az 470 uF’lık
bir kapasite ile filtre edilmelidir.
Eğer besleme gerilimi Vdc yüksekse, uygun bir gerilim sabitleştiriciyle
gerçekleştirilen

İki kablolu temassız algılayıcıları seri bağlanmasına dikkat edilir.
İki kablolu temassız algılayıcıların seri bağlanması durumunda gerilim düşümleri
olması sebebiyle yüke (röle ye) daha az gerilim kalmaktadır.
İndüktif alıcıların bağlanması faz kaymasını oluşturur. Bu iki sebepten dolayı en çok
iki veya üç algılayıcı seri bağlanabilir.

İki kablolu temassız algılayıcıların paralel bağlanmasına dikkat edilir.
İki kablolu temassız algılayıcıların paralel bağlanması durumunda aşağıdaki iki duruma da
dikkat edilmelidir.
Paralel bağlanan algılayıcıların sızıntı akımına dikkat edilmelidir. Sızıntı akımlarının
toplamı yükü etkileme durumunda olmamalıdır.
Algılayıcılardan biri açma kapama yaptığında paralel bağlı diğer algılayıcının gerilimini
sıfırlayacaktır. Bu sebepler göz önüne alınırsa 5-10 adet iki kablolu algılayıcı paralel
bağlanabilir.

Üç kablolu temassız algılayıcıları seri bağlanmasına dikkat edilir.
Bu tip algılayıcıların seri bağlanmasında her birinde 1 ile 2,5 V arasında gerilim
düşümleri olur.Bu sebeplerden dolayı aşağıdaki durumlara dikkat edilir.
Algılayıcılarda düşen
gerilimlerden arta kalan gerilim
diğer algılayıcıları
çalıştırabilmelidir. Algılayıcıların
çalışma akımları, yük akımına
ilave olarak seri bağlı diğer
algılayıcılardan sonraki
algılayıcıların de çektiği akımları
karşılayabilecek çalışma akımına
sahip olmalıdır.
Aynı besleme gerilimine
seri bağlanan algılayıcıların açma
kapama yapabilmesi için gecikme
süreleri dikkate alınmalıdır. Bu
sebepler dikkate alındığında 5 – 10
adet üç kablolu algılayıcı seri
bağlanabilir.
+
1.algılayıcı
çıkış
_
+
2.algılayıcı çıkış
_
+
çıkış
3.algılayıcı
_
(L+)

Üç kablolu temassız algılayıcıların paralel bağlanmasına dikkat edilir.
Üç kablolu temassız algılayıcıların paralel bağlanmasında dikkat edilecek hususlar:
Algılayıcılar açık durumda iken çok az olan sızıntı akımlarıdır. Bu sebepten dolayı en
çok 20–30 adet üç kablolu algılayıcı paralel bağlanabilir.

Leave a Reply