Selonoid Valfler

Selonoid Valfler
Elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak yapılan selenoid valfler ile
elektrik enerjisi doğrusal hareket enerjisine dönüştürülür.
Sistemde, sıvı veya gaz haldeki akışkanı elektrik sinyaliyle uzaktan kumandalı bir
şekilde çıp kapatabilmeye yararlar. Valfin normal açık (elektrik sinyali yok iken açık) veya
normal kapalı yapılış şekline göre valf, yerçekimi etkisi ile, yay etkisi ile veya akışkanın
kendi basıncıyla normal konumda iken elektrik sinyali ile meydana gelen magnetik bir alanın
sağladığı hareket vasıtası ile normalin aksi konuma girer (açık ise kapatır, kapalı ise açar).
Üç yollu selenoid valf türünde genellikle bir müşterek ağız diğer iki ağızdan birine veya
diğerine irtibatlanır. Selenoid valfler çok geniş ve çeşitli uygulama sahaları bulurlar.

Leave a Reply