Search Results

1. s7-300 S_PULSE(SP) – Darbe Zamanlı Zamanlayıcı

s7-300 S_PULSE(SP) – Darbe Zamanlı Zamanlayıcı Darbe Zamanlı  Zamanlayıcının Kurma(S) girişinin yükselen kenarı  ile zaman geriye doğru akar ve Q çıkışı 1 olur. Öngörülen TV değeri dolduğunda yada kurma girişi 0 olduğunda Q çıkışı 0 olur. Zamanın geriye doğru akması için kurma girişinin 1 olması gerekir. Silme girişinin önceliği vardır. Geçerli  Adresler S(bit) : I, […]

PLC de zaman Timer Operasyonları

Timer Operasyonları : Zamanlama elemanları kullanmaksızın program içerisinde gerekli zaman fonksiyonlarını sağlayan komutlardır. Operasyon sırasında önceden tanımlanmış olan zamanlar dahili zamanlayıcıdan çağrılarak kullanılır. Zaman fonksiyonlarının çeşitleri şunlardır: – SP : Pulse Timer. – SE : Extended-Pulse Timer. – SR : On-Delay Timer. – SF : Off-Delay Timer. – SS : Latching On-Delay Timer and Resetting […]