Search Results

PLC Çıkış Ünitesine Bağlanan İş Elemanları

Çıkış Ünitesine Bağlanan İş Elemanları PLC çıkışından 24 voltluk bir gerilim alınabilir.Eğer kontrol edilen iş elemanı daha farklı bir gerilim veya akımla çalıştırılıyorsa ara bir devre(röle gibi) kullanılması gerekir.Eğer farklı bir değişkenle(silindir kullanılıyorsa hava değişkendir) kullanılıyorsa; gerilimi kullanılan değişkene dönüştüren bir elemana ihtiyaç vardır.(Elekto-Valfler; elektrik-hava dönüşümünü sağlar.) Başlıca çıkış ünitesi bağlantıları; AC-DC motorlar, lamba ve […]

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır Bir otomasyon sisteminden sinyaller PLC’ye algılayıcılar yardımı ile iletilir. Bu algılayıcılar anahtar buton indüktif, kapasitif, manyetik vb. temassız algılayıcılar ve analog sinyal vericiler olabilir.

PLC Hafıza (Bellek Elemanları) Nelerdir

PLC Hafıza (Bellek Elemanları) Nelerdir Hafıza mikro denetleyicideki kontrol programını saklamaya yarar. Hafızada saklanan bilgi girişlerine göre çıkışların hangi işaretleri sağlayacağı ile ilgilidir. Gerekli hafıza miktarına programın yapısı karar verir. Hafıza, bit olarak isimlendirilen bilgi parçacıklarını saklar ve çok tipleri olmasına rağmen bunları, kaybolduğu veya bilginin kaybolmadığı hafıza olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Bilginin kaybolduğu hafıza […]

PLC Devre Şemasında Elemanların Tanımlanması

PLC Devre Şemasında Elemanların Tanımlanması PLC’ye bağlanan elemanları tanımlarken giriş ve çıkış terminallerine, bağlanış durumlarına göre numaralandırma yapılır. Yapılacak sistemin devresi bölümlere ayrılır. Bunlar elektrohidrolik kısım ve elektriki bağlantı yapılacak PLC bağlantı kısmı olarak bölümlere ayrılır ve bölümler içerisinde numaralandırma yapılır. PLC’ye bağlanan sistemin numaralandırılması: Giriş rölesine bağlanan elemanları I0.0………I0.7 ve I1.1 ……..I1.7 Çıkış rölesine […]

plc ile pnomatik devre tasarımı 2 örnek

plc ile pnomatik devre tasarımı 2 örnek A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A ve B silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, gruplara ayırma (kaskad) yöntemiyle yapınız.

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile programı

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile  programı A+B+B-C+C-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A, B ve C silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile programlanması

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile  programlanması A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır.A ve B silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

PLC de zaman Timer Operasyonları

Timer Operasyonları : Zamanlama elemanları kullanmaksızın program içerisinde gerekli zaman fonksiyonlarını sağlayan komutlardır. Operasyon sırasında önceden tanımlanmış olan zamanlar dahili zamanlayıcıdan çağrılarak kullanılır. Zaman fonksiyonlarının çeşitleri şunlardır: – SP : Pulse Timer. – SE : Extended-Pulse Timer. – SR : On-Delay Timer. – SF : Off-Delay Timer. – SS : Latching On-Delay Timer and Resetting […]

Programlama cihazı ile PLC kontrolü

PLC’lerin en önemli niteliklerinden birisi; kullanımı kolay programlama elemanlarına sahip olmasıdır.Programlama cihazı operatör ile denetleyici arasındaki bağlantıyı sağlar. Programlama cihazı ile PLC kontrol programı kullanıcı tarafından cihaza gönderilir.Endüstriyel CRT terminaller genellikle bir çok cihazda programlanabilir denetleyiciler için kullanılır.Bu terminaller kendi içinde gösterge birimi, klavye ve merkezi işlem birimi ile haberleşmeyi sağlayacak olan gerekli düzenekleri içerir. […]

PLC de analog işlemler nedir

İlk üretilen PLC’ler sadece ON/OFF kontrollü cihazlara bağlanmaya izin veren ayrık I/O arabirimleri ile sınırlandırılmıştı.Bu sınırlandırmadan dolayı bir çok işlem uygulamaların çoğu kısmi olarak PLC tarafından kontrol edilebilmekteydi.Günümüz PLC’leri ise kontrol işlemlerinin çoğunu pratik olarak yerine getiren, analog arabirimleri ve ayrık (I/O) Giriş/Çıkış içermektedir.Analog giriş modülleri, analog girişlerden alınan analog akım ve gerilimleri alarak, bir […]