Search Results

Plc ve mikrodenetleyici

Plc ve mikrodenetleyici tercihi hakkında. Kimileri Devre otomasyonlarında PLC , kimileri ise mikrodenetleyici kartlarla gerçekleştirir. İkiside aynı iş yapabilirler. PLC hazır kurulu olduğu için sadece programla uğraşılır. Ama Mikrodenetleyiclerde devre tasarımıda yapmanız gerekir. Bu bir dezavantaj olsada kendinize özgü bir donanım ve yazılımınız olduğu için orjinal bir üründür.

PLC lerin GENEL KULLANIM AMACLARI

PLC lerin GENEL KULLANIM AMACLARI Genel olarak PLC, endüstri alanında kullanılmak üzere tasarlanmış, dijital prensiplere göre yazılan fonksiyonu gerçekleyen, bir sistemi yada sistem gruplarini, giris çikis kartlari ile denetleyen, içinde barindirdigi zamanlama, sayma, saklama ve aritmetik islem fonksiyonlari ile genel kontrol saglayan elektronik bir cihazdir. Aritmetik islem yetenekleri PLC’lere daha sonradan eklenerek bu cihazlarin geri […]

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu İndirmek İçin Tıklayın İndirmek İçin Tıklayın İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………………………………….. iii GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3 1. OPERATÖR PANELLERİ ………………………………………………………………………………….3 1.1. Operatör Paneli Tanımı…………………………………………………………………………………3 1.2. Operatör Panel Çeşitleri ………………………………………………………………………………..5 1.2.1. Push Button Paneller ………………………………………………………………………………6 1.2.2. Micro Paneller……………………………………………………………………………………….6 1.2.3. Mobil Paneller……………………………………………………………………………………….7 1.2.4. Paneller………………………………………………………………………………………………..7 1.2.5. Multi Paneller ……………………………………………………………………………………….8 1.2.6. Operatör Panelini […]

Örnek Bir Scada Sisteminin İncelenmesi

Örnek Bir Scada Sisteminin İncelenmesi Şekil 1.9’da “Aseton sıvısını hazırlamak ve bu sıvıyı şişelemek amacıyla kullanılmış bir scada sisteminin mimik (kuşbakışı) şeması verilmiştir. Burada aseton sıvısını oluşturmak için saf aseton madde içeren bir tank, bir su tankı, bir koku verici madde tankının yapılacak üretim miktarına göre doldurulması gerekiyor. Tanklara madde doldurulması istendiğinde valf sembolünün yanında […]

Scada da Programlanabilir Lojik Denetleyiciler (PLC)

Scada da Programlanabilir Lojik Denetleyiciler (PLC) Programlanabilir lojik kontrolör ( Programmable Lojic Controller, PLC) endüstriyel otomasyon sistemlerinin kumanda ve kontrol devrelerini gerçekleşmeye uygun yapıda girişçıkış birimleri ve iletişim arabirimleri ile donatılmış, kontrol yapısına uygun bir sistem programı altında çalışan bir endüstriyel bilgisayardır. PLC’ler, biriken bilgi ve verilen bir yandan SCADA sistemine iletirken bir yandan da […]

Scada İletişim Ağları

Scada İletişim Ağları İletişim, bir bölgeden başka bir bölgeye, karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesi işlemidir. SCADA Sisteminde sistemin işlemesi için iletişim hayati öneme sahiptir. İletişim kanallarının veri elde edebilmesi ve kontrolündeki hızı önemli ölçüde SCADA Sistemini etkilemektedir. Buna bağlı olarak Kontrol Merkezindeki kullanıcı arabirimi ve uygulama yazılımları da etkilenir. SCADA Sisteminin en yüksek başarı […]

SCADA sisteminin yapısı

SCADA sisteminin yapısı SCADA sisteminin yapısı genel olarak üç ana kısımdan oluşur: Ø Uzak uç birim (RTU : Remote Terminal Unit) Veri toplama ve kontrol uç birimlerini oluşturan sistemlerdir. Ø İletişim sistemi Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. Ø Kontrol merkezi sistemi (AKM – Ana Kontrol Merkezi / MTU […]

Scada Sisteminin İşlevleri

Scada Sisteminin İşlevleri SCADA sisteminin işlevleri şunlar olabilir: Ø İzleme (monitoring) işlevleri Ø Kontrol işlevleri Ø Veri toplama Ø Verilerin kaydı ve saklanması SCADA sistemleri kullanarak uygulama yazılımı geliştirmek için iletişim protokollerinin tanımlanması ve veri tabanı yapısının tanımlanması gerekmektedir. İletişim protokolleri SCADA’nın işletmedeki bilgi omurgası olması görevini yapması için birbirleri ile iletişim kurması gereken birimlerin […]

Scada Sisteminin Uygulama Alanları

Scada Sisteminin Uygulama Alanları SCADA sisteminin birçok kullanım alanı vardır. Geniş bir coğrafi alana yayılmış, bölgesel ve yerel tesislerin bir çoğunda kullanılmaktadır. SCADA sisteminin başlıca kullanım alanları şunlardır: Ø Kimya Endüstrisi Ø Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları Ø Petrokimya Endüstrisi Ø Elektrik Üretim ve İletim Sistemleri Ø Elektrik Dağıtım Tesisleri Ø Su Toplama, Arıtma ve […]

Scada Sistemlerinin Tanımı

Scada Sistemlerinin Tanımı Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler (PLC), Döngü Kontrolörleri, Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS), I/O Sistemleri ve akıllı sensörler (kontrol ünitesi üzerinde bulunan) gibi çeşitli cihazlardan saha verilerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak toplayan, tanımlanan kıstaslara göre bu bilgileri değerlendirmeye tabi tutup gerektiğinde kullanıcıya erken uyarı mesajları üreten, üretimi etkileyen […]