Search Results

Scada İletişim Ağları

Scada İletişim Ağları İletişim, bir bölgeden başka bir bölgeye, karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesi işlemidir. SCADA Sisteminde sistemin işlemesi için iletişim hayati öneme sahiptir. İletişim kanallarının veri elde edebilmesi ve kontrolündeki hızı önemli ölçüde SCADA Sistemini etkilemektedir. Buna bağlı olarak Kontrol Merkezindeki kullanıcı arabirimi ve uygulama yazılımları da etkilenir. SCADA Sisteminin en yüksek başarı […]

Scada Sistemlerde Ana Terminal Üniteleri (Main Terminal Unit, MTU)

Scada Sistemlerde Ana Terminal Üniteleri (Main Terminal Unit, MTU) Merkezi sistem birimi; yöneticilerin, işletme operatörlerini, bakım elemanlarını ve tüm işletim sistemini gerçek zamanlı görsel olarak izleyebildikleri fiziksel çevredir. Kontrol merkezinde merkezi bilgisayardan başka bilgisayar terminalleri, bilgisayar ekranları, yazıcılar bulunur. Ana Terminal Üniteleri scada sisteminde geniş bir alana yayılmış Uzak Terminal Birimlerinin koordineli çalışması, Uzak Terminal […]

Scada Sistemlerini sağladığı İmkan ve kolaylıklar

Scada Sistemlerini sağladığı İmkan ve kolaylıklar Ø Kullanıcı tarafından tanımlanmış işletmeye ait mimikler (işletme simülasyonu) ve mimik ekranda kullanılacak nesneler vasıtası ile işletmenin takibi (seviye, sıcaklık, basınç, sayısal sinyaller, vana ve motor durumları, sistem durumu vb…) Ø Reçete ekranları vasıtasıyla reçetenin girilmesi ve işleyen reçeteler hakkında operatörlerin bilgilendirilmesi, Ø Parametre ekranları vasıtasıyla, sistem için gerekli […]

Scada Sisteminin İşlevleri

Scada Sisteminin İşlevleri SCADA sisteminin işlevleri şunlar olabilir: Ø İzleme (monitoring) işlevleri Ø Kontrol işlevleri Ø Veri toplama Ø Verilerin kaydı ve saklanması SCADA sistemleri kullanarak uygulama yazılımı geliştirmek için iletişim protokollerinin tanımlanması ve veri tabanı yapısının tanımlanması gerekmektedir. İletişim protokolleri SCADA’nın işletmedeki bilgi omurgası olması görevini yapması için birbirleri ile iletişim kurması gereken birimlerin […]

Scada Sistemlerinin Tanımı

Scada Sistemlerinin Tanımı Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler (PLC), Döngü Kontrolörleri, Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS), I/O Sistemleri ve akıllı sensörler (kontrol ünitesi üzerinde bulunan) gibi çeşitli cihazlardan saha verilerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak toplayan, tanımlanan kıstaslara göre bu bilgileri değerlendirmeye tabi tutup gerektiğinde kullanıcıya erken uyarı mesajları üreten, üretimi etkileyen […]

DELTA PLC’LERİN GSM MODEM İLE UZAKTAN KONTROLÜ Nasıldır

DELTA PLC’LERİN GSM MODEM İLE UZAKTAN KONTROLÜ Nasıldır Otomasyon sistemlerinin hızla gelişimi sonucunda makine ve proseslerde insan operatörler, yerlerini bilgisayarlara bırakmıştır. Otomasyon sistemlerinin kısaca avantajlarına değinmek gerekirse; tekrarlanabilirlik, daha iyi kalite kontrolü, hammaddenin uygun kullanımı, üretimin artması, insan kaynaklı üretim hatalarının azaltılması, insan ve çevre sağlığı için kritik sistemlerde güvenilir çalışma olanağı sağlaması gibi birçok […]

Micro Paneller

Micro Paneller Küçük ölçekli makine ve tesislerin izlenmesinde kullanılan operatör panelleridir. Text panel ya da touch panel olarak üretilmektedir. Yapısı karmaşık olmayan PLC’lerle beraber kullanılır. Haberleşme protokolü olarak sadece MPI (multıpoınt ınterface) kullanılabilir. Sadece kendi markasıyla beraber kullanılabilir.

Programlama cihazı ile PLC kontrolü

PLC’lerin en önemli niteliklerinden birisi; kullanımı kolay programlama elemanlarına sahip olmasıdır.Programlama cihazı operatör ile denetleyici arasındaki bağlantıyı sağlar. Programlama cihazı ile PLC kontrol programı kullanıcı tarafından cihaza gönderilir.Endüstriyel CRT terminaller genellikle bir çok cihazda programlanabilir denetleyiciler için kullanılır.Bu terminaller kendi içinde gösterge birimi, klavye ve merkezi işlem birimi ile haberleşmeyi sağlayacak olan gerekli düzenekleri içerir. […]