Search Results

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile programı

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile  programı A+B+B-C+C-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A, B ve C silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri

Kumanda Devre Şemalarında Tanıtma İşaretleri Kumanda devre şemaları çizilirken sembollerin dışında tanıtma işaretleri de kullanılır. Devrede bulunan elemanları adlandırmak amacıyla kullanılan bu işaretler, belirli kurallar içerisinde konulmaktadır. Şemalarda kullanılan işaretlerden bazıları Tablo 1.3’te verilmiştir. Tabloya baktığımızda örneğin kontaktör C, M, N harfleri ile gösterilmektedir. TSE normuna göre çizilen şemalarda kontaktörler C harfi ile gösterilir. Eğer […]

Kumanda Devresinin Çizimi Nasıldır Resimli anlatım

Kumanda Devresinin Çizimi Nasıldır Resimli anlatım Kumanda elemanlarının bulunduğu devredir. Şemaların çiziminde Resim 1.3’te görüldüğü gibi devre elemanları sistem çalışmazken gösterilir.

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK

GÜÇ VE KUMANDA ŞEMALARINI ÇİZMEK Bir konuyu bilmen kadar bildiğin bu konuyu başkalarına anlatabilmen de çok büyük önem taşır. Bazen söz ile bazen de yazı ile belirli bir elemanınçalışmasını ifade edebilirsin; fakat sözün ve yazınınyetmediği yerlerde anlatmak istediklerini farklı şekilde de ifade etmek durumunda kalabilirsin.

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile programlanması

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile  programlanması A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır.A ve B silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

PLC ile Sistemin Başlangıç Şartlarının Belirlenmesi

PLC ile Sistemin Başlangıç Şartlarının Belirlenmesi PLC kumandalı Elektropnomatik sistemlerin tasarım aşamasına geçilmeden önce çalışma çevriminin sürekli döngü hâlinde olabilmesi için başlangıç şartları oluşturulmalıdır. Yani en son adımın tamamlanması ile çalışma tekrar başa dönmelidir. Bunun için çalışmayı başlatacak kumanda elemanının buton değil, kalıcı tip anahtar olması gerekir. Aksi taktirde sistem, tek çevrim çalışır ve durur. […]

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu

Win CC Flexible 2007 Türkçe Kullanım Klavuzu İndirmek İçin Tıklayın İndirmek İçin Tıklayın İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………………………………….. iii GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 …………………………………………………………………………………….3 1. OPERATÖR PANELLERİ ………………………………………………………………………………….3 1.1. Operatör Paneli Tanımı…………………………………………………………………………………3 1.2. Operatör Panel Çeşitleri ………………………………………………………………………………..5 1.2.1. Push Button Paneller ………………………………………………………………………………6 1.2.2. Micro Paneller……………………………………………………………………………………….6 1.2.3. Mobil Paneller……………………………………………………………………………………….7 1.2.4. Paneller………………………………………………………………………………………………..7 1.2.5. Multi Paneller ……………………………………………………………………………………….8 1.2.6. Operatör Panelini […]

PLC ile Elektropnomatik Sistemler

PLC ile Elektropnomatik Sistemler Günümüzde en iyi, en hızlı ve en verimli üretimi sağlamanın temel çözümü olan endüstriyel otomasyon sistemleri, büyük hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu durum, bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını da her geçen gün artırmaktadır. Ülkemizde bu alanda yetişmiş insan gücünün eksikliği, gelişen bilim ve teknolojiye çabuk uyum sağlamamızda ne yazık […]

Pnömatik devre çizilirken aşağıdaki sıra takip edilir

Pnömatik devre çizilirken aşağıdaki sıra takip edilir. · Sistemin önce güç devresi çizilir. a) Çalışma elemanı çizilir b) Hareket tek yönde ise 3/2, çift yönde ise 5/2 yön denetim valfi kullanılarak çalışma elemanının hareketi sağlanır. · Sistemin kumanda devresi çizilir. a) Güç devresindeki yön denetim valfinin uyarı hattına /hatlarına 3/2 normalde kapalı sinyal elemanları bağlanır. […]

PNÖMATİK KONTROL DEVRELERİ

PNÖMATİK KONTROL DEVRELERİ Pnömatik kontrol devresi, bir görevi yerine getirmek amacıyla birbiriyle bağlantılı pnömatik denetim ve çalışma elemanının bütünleşik bir düzenidir. Genel anlamda pnömatik sözcüğü, hava ile denetimin ve çalışmanın tüm alanlarını belirgin olarak tanımlamaya yetmez.Yeni tekniklerin ortaya çıkması, ortak uygulama alanlarını bölmüştür.Pnömatiğin değişik sektörleri için birçok tanımlama varsa da, basınç kriterini esas alarak uygulama […]