Search Results

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır Bir otomasyon sisteminden sinyaller PLC’ye algılayıcılar yardımı ile iletilir. Bu algılayıcılar anahtar buton indüktif, kapasitif, manyetik vb. temassız algılayıcılar ve analog sinyal vericiler olabilir.

plc ile pnomatik devre tasarımı 2 örnek

plc ile pnomatik devre tasarımı 2 örnek A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A ve B silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, gruplara ayırma (kaskad) yöntemiyle yapınız.

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile programı

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile  programı A+B+B-C+C-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A, B ve C silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile programlanması

Ardışık Kumanda zincirinin PLC ile  programlanması A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır.A ve B silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı hafızalı impuls yönlendirme valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle yapınız.

PLC de analog işlemler nedir

İlk üretilen PLC’ler sadece ON/OFF kontrollü cihazlara bağlanmaya izin veren ayrık I/O arabirimleri ile sınırlandırılmıştı.Bu sınırlandırmadan dolayı bir çok işlem uygulamaların çoğu kısmi olarak PLC tarafından kontrol edilebilmekteydi.Günümüz PLC’leri ise kontrol işlemlerinin çoğunu pratik olarak yerine getiren, analog arabirimleri ve ayrık (I/O) Giriş/Çıkış içermektedir.Analog giriş modülleri, analog girişlerden alınan analog akım ve gerilimleri alarak, bir […]

PLC Giriş/Çıkış Bölümü Hangi Cihazları Kontrol eder

PLC Giriş/Çıkış Bölümü Hangi Cihazları Kontrol eder İşlemciyi (CPU) PLC beyni olarak kabul edersek, giriş/çıkış (I/O) (Input / Output) birimini de PLC nin DUYU ORGANLARI kabul edebiliriz. Giriş modülü kontrol edilen makinelerden, işlemciden veya dışarıdan bir anahtardan ya da algılayıcıden aldığı sinyali kabul ederek kullanılmasını sağlar. Çıkış modülleri denetleyicinin, çıkıştaki makinenin ya da işlemin kontrolü […]

PLC Hafıza (Bellek Elemanları) Nelerdir

PLC Hafıza (Bellek Elemanları) Nelerdir Hafıza mikro denetleyicideki kontrol programını saklamaya yarar. Hafızada saklanan bilgi girişlerine göre çıkışların hangi işaretleri sağlayacağı ile ilgilidir. Gerekli hafıza miktarına programın yapısı karar verir. Hafıza, bit olarak isimlendirilen bilgi parçacıklarını saklar ve çok tipleri olmasına rağmen bunları, kaybolduğu veya bilginin kaybolmadığı hafıza olarak iki kategoride inceleyebiliriz. Bilginin kaybolduğu hafıza […]

Yön Kontrol valfleri ile bir hidrolik sistemin PLC ile Kontrolu

Uygulama: 2/2, 3/2 ve 4/2 yön kontrol valfleri ile bir hidrolik sistem devre şeması kurularak yön kontrol valflerinin konumları değiştirilerek hidrolik akışkanın yönü kumanda edilecektir. Çalışmanın Amacı: 2/2, 3/2 ve 4/2 yön kontrol valflerinin çalışma prensiplerinin tanınması ve PLC ile kontrol edilerek bağlantılarının yapılması ve çalışmanın anlaşılması.

PLC Devre Şemasında Elemanların Tanımlanması

PLC Devre Şemasında Elemanların Tanımlanması PLC’ye bağlanan elemanları tanımlarken giriş ve çıkış terminallerine, bağlanış durumlarına göre numaralandırma yapılır. Yapılacak sistemin devresi bölümlere ayrılır. Bunlar elektrohidrolik kısım ve elektriki bağlantı yapılacak PLC bağlantı kısmı olarak bölümlere ayrılır ve bölümler içerisinde numaralandırma yapılır. PLC’ye bağlanan sistemin numaralandırılması: Giriş rölesine bağlanan elemanları I0.0………I0.7 ve I1.1 ……..I1.7 Çıkış rölesine […]

PLC Çıkışına Bağlanan Elemanlar ve Bağlantısı

PLC Çıkışına Bağlanan Elemanlar ve Bağlantısı PLC’nin çıkış bölümüne iş elamanları bağlanır. Girişe bağlanan elemanların kapalı ve açık devre sinyallerine göre giriş röleleri ve yapılan programa uygun olarak çıkış röleleri ile iş elemanları çalışmaktadır.