Search Results

Manyetik Temassız Algılayıcılar

Manyetik Temassız Algılayıcılar Bu tip algılayıcıların temel fonksiyon elemanları; manyetik alanı algılamaya yardımcı olan „Hall-Jeneratörü“ ve „Manyetik Alan Plakası“ dır. Hall-Jeneratörü Yapısı ve Çalışması Hall-Jeneratörünün çalışma prensibi Lorentz kanununa dayanır. (Lorentz kanunu; hareket halindeki yük taşıyıcıları manyetik alana maruz kaldıklarında yönlerinden saparlar.) Manyetik alan olmadığında yarı iletken plakanın (İndiyum-Arsenik veya İndiyum-Antimon) içerisindeki yük taşıyıcıları her […]

Pnömatik Temassız Algılayıcılar

Pnömatik Temassız Algılayıcılar Pnomatik temassız algılayıcılar manyetik temasla çalışır. Bunlar yapım şekillerine göre iki gruba ayrılır: a)Kontaklı (Reed) manyetik şalter. b)Bobinli elektronik manyetik şalter · Kontaklı (Reed kontaklı) Manyetik Şalter Manyetik şalterin yakınına getirilen silindir piston içerisindeki sabit mıknatısın manyetik etkisi vasıtasıyla, şalter içerisinde gömülü bulunan kontağı ( Reed kontağı ) kapatır. · Bobinli Elektronik […]

Kapasitif Temassız Algılayıcılar

Kapasitif Temassız Algılayıcılar Burada fiziksel büyüklüklerin elektriksel sinyale çevrilmesinde kapasite değişiminden yararlanılır. Bu kapasite değişimi iki yolla yapılmaktadır. Bir plaka sabit ve diğeri hareketli olmak üzere, plakalar arası mesafe (d) değiştirilmek suretiyle kapasite değişimi sağlanabilir (Elektronik kapasitif teraziler buna bir örnek olarak verilebilir). Algılanacak nesne dielektrik elemanını (bilindiği gibi; her maddenin bir dielektrik katsayısı vardır […]

İndüktif Temassız Algılayıcılar

İndüktif Temassız Algılayıcılar Algılayıcı içerisinde bulunan osilatör elektromanyetik değişken bir alan üretir ve bu alan algılayıcının aktif yüzeyinden çıkarak ön tarafına yayılır. Elektriksel iletken olan bir nesne (metal) algılayıcıya yaklaştırılırsa, elektromanyetik değişken bir alana girdiği için üzerinde gerilim indüklenerek içersinde fuko akımları oluşur. Böylece osilatör daha çok akım çeker ve amplitüd (gerilim seviyesi) düşer. Amplitüdün […]

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır

Giriş Çıkış Elemanlarının Besleme ve PLC Bağlantıları Nasıldır Bir otomasyon sisteminden sinyaller PLC’ye algılayıcılar yardımı ile iletilir. Bu algılayıcılar anahtar buton indüktif, kapasitif, manyetik vb. temassız algılayıcılar ve analog sinyal vericiler olabilir.