Scada Uzak Terminal Birimleri (Remote Terminal Units, RTU)

Scada Uzak Terminal Birimleri (Remote Terminal Units, RTU)
Bir SCADA sisteminde Uzak Terminal Birimleri (RTU), bağlı bulunduğu merkezin
sistem değişkenlerine ilişkin bilgileri toplayan, depolayan, gerektiğinde bu bilgileri kontrol
merkezine belirli bir iletişim ortamı yolu ile gönderen, kontrol merkezinden gelen komutları
uygulayan bir SCADA donanım birimidir.
Aynı zamanda Uzak Terminal Birimleri bulundukları yerde ölçüm ve denetleme
işlemleri yürüten birimlerdir ve RTU (Remote Terminal Unit) olarak adlandırılmaktadır


(Şekil 1.5’te görülmektedir).

2009-12-21_234632

Şekil 1.5: Bir uzak terminal ünitesi
Scada sistemleri içerisinde yerel ölçüm ve kumanda noktaları oluşturan RTU’lar
birbirlerine bağlanabilen çeşitli cihazlara {Enerji Gözetleme Sistemlerinde, kesici ve
ayırıcıları) kumanda edebilir. Ölçülmesi gereken akım, gerilim, aktif ve reaktif güç, güç
faktörü gibi değerleri ölçebilir. Ayrıca ayırıcı, kesici (Açık, Kapalı) durumlarını kontrol
edebilme imkanı sağlar. RTU yardımıyla merkezi kumanda ve izlemeyi sağlayabilmek için
RTU’lar tüm ölçüm sonuçları ile cihazların çalışma durumlarını (Kesici açık, Ayırıcı kapalı,
vana açık – kapalı, pompa çalışıyor-duruyor vb. bilgileri ) merkeze ileterek ve merkezden

gelen komutlar doğrultusunda (Kesici Aç, Ayırıcı Kapa, Vanayı aç- kapat, pompayı çalıştır-
durdur vb.) işlemlerini yaparlar} kontrol ve kumanda sağlarlar.
Fakat RTU’ nun görevi sadece ölçüm yapmak ve komut uygulamak değil, ölçüm
sonuçlarının belirli sınırlar içerisinde olup olmadığını da denetleyerek aykırı yada alarm
durumlarını merkeze bildirmeyi de sağlar.
Bu cihazlar scada sistemleri için anahtar pozisyonundadırlar. Uzak Terminal Birimleri
alandan bilgi toplamayı sağlayan küçük bilgisayarlarıdır. Uzak Terminal Birimleri (RTU)
bağımsız veri toplama ve kontrol ünitesidirler. Görevi uzak bölgedeki proses cihazlarını
kontrol etmek , bunlardan veri toplamak ve bu veriyi merkezi yönetici SCADA sistemine
taşımaktır.
Uzak Terminal Birimleri birçok cihaz ile haberleşebilirler, bunlar Cep Telefonları ve
Cep bilgisayarları, taşınabilir bilgisayarlar olabilirler. Şekil 1.6’da Uzak Terminal Biriminin
haberleşebileceği cihazlar gösterilmiştir.

2009-12-21_234722

Şekil 1.6: Uzak terminal ünitesinin haberleşebileceği cihazlar
Uzak Terminal Ünitelerinin sabit giriş ve çıkışları vardır. Örneğin, 16 dijital giriş, 8
dijital çıkış, 8 analog giriş ve 4 analog çıkış gibi.
Uzak Terminal Biriminin görevleri tekrar sıralanacak olursak;
Ø Bilgi toplama ve depolama
Ø Kontrol ve kumanda
Ø İzleme (monitoring)
Ø Arıza yeri tespiti ve izolasyonudur

Leave a Reply