Scada Sistemlerini sağladığı İmkan ve kolaylıklar

Scada Sistemlerini sağladığı İmkan ve kolaylıklar
Ø Kullanıcı tarafından tanımlanmış işletmeye ait mimikler (işletme simülasyonu)
ve mimik ekranda kullanılacak nesneler vasıtası ile işletmenin takibi (seviye,
sıcaklık, basınç, sayısal sinyaller, vana ve motor durumları, sistem durumu
vb…)
Ø Reçete ekranları vasıtasıyla reçetenin girilmesi ve işleyen reçeteler hakkında
operatörlerin bilgilendirilmesi,
Ø Parametre ekranları vasıtasıyla, sistem için gerekli olan parametrelerin girilmesi
(Setpoint, alt ve üst alarm değerleri vb.)
Ø PID parametrelerinin girilebilmesi ve gözetlenmesi
Ø İşletme değerlerinin tarihsel ve gerçek zamanlı trendlerinin tutulması
Ø Anlık ve peryodik raporların (üretim, reçete, stok vb. ) alınması,
Ø Otomatik çalışan sisteme, scada ekranlarından manuel müdahale yapılabilmesi
Ø Alarm ve durumların(event) gösterilmesi ve yazıcıya ve – veya veri tabanına
kayıt edilmesi,
Ø İleri düzeyde kalite kontrol , örneğin istatistiksel proses kontrol- spc) desteği

Leave a Reply