Scada sistemlerde Sensörler ve Algılayıcılar

Scada sistemlerde Sensörler ve Algılayıcılar
Saha, süreç ve işletmeye ait verilerin toplandığı scada kontrol sistemlerinin en alt
seviyesini oluştururlar. Bunlar fiziksel ve elektronik iletişim cihazları olup, işletme için
gerekli lokal denetleyicilerdir. Fiziksel çevrenin bilgileri bu seviyede elektrik/elektronik
işaretlerine çevrilerek scada sistemine girerler. Scada sisteminden verilen komutlar ile bu
seviyede elektrik/elektronik işaretlerden fiziksel büyüklüklere çevrilerek, gerçek dünyada
istenen hareketler (kesicilerin açılıp-kapatılması, motorların start-stop edilmesi vb.)
gerçekleştirilmiş olur.
Algılayıcılar; sıcaklık, basınç, hız, konum gibi fiziksel bilgileri voltaj, akım, frekans,
puls gibi elektriksel sinyallere dönüştürür (Termokopul veya RTD elemanları vb.). Kontrol
elemanları fiziksel sistemleri harekete geçiren elemanlar olup proses kontrolü sağlarlar.

Leave a Reply