Scada Sistemlerde Ana Terminal Üniteleri (Main Terminal Unit, MTU)

Scada Sistemlerde Ana Terminal Üniteleri (Main Terminal Unit, MTU)
Merkezi sistem birimi; yöneticilerin, işletme operatörlerini, bakım elemanlarını ve tüm
işletim sistemini gerçek zamanlı görsel olarak izleyebildikleri fiziksel çevredir. Kontrol
merkezinde merkezi bilgisayardan başka bilgisayar terminalleri, bilgisayar ekranları,
yazıcılar bulunur.
Ana Terminal Üniteleri scada sisteminde geniş bir alana yayılmış Uzak Terminal
Birimlerinin koordineli çalışması, Uzak Terminal Birimlerinden gelen bilgilerin
yorumlanması, kullanıcılara sunulması, ayrıca kullanıcıların isteklerini Uzak Terminal
Birimlerine ileterek merkezi kumandanın sağlanması işlevlerine SCADA sisteminde merkezi
sistem birimi yerine getirir.
Ana terminal ünitelerinin görevleri:
Ø Uzak Terminal Ünitelerinden gelen verilerin toplanması
Ø Toplanmış verilerin yazılım programları ile işlenerek ekrana veya yazıcıya
gönderilmesi
Ø Sistemde kontrol edilecek cihazlara kontrol komutu gönderilmesi
Ø Belli olaylar karşısında alarm üretme ve gelen alarmları operatöre en hızlı
şekilde iletme
Ø Meydana gelen olayları ve verileri zaman sırasına göre kaydetme
Ø Başka bilgisayar sistemleri ile iletişimde olma
Ø Dağıtım yönetim sistemi ve enerji yönetim sistemi gibi üst seviye uygulama
programlarını çalıştırma
Ø Yazıcı, çizici, haberleşme birimleri gibi ek birimlerin kontrolü.

Leave a Reply