SCADA sisteminin yapısı

SCADA sisteminin yapısı
SCADA sisteminin yapısı genel olarak üç ana kısımdan oluşur:
Ø Uzak uç birim (RTU : Remote Terminal Unit)
Veri toplama ve kontrol uç birimlerini oluşturan sistemlerdir.
Ø İletişim sistemi
Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini
sağlayan.sistemlerdir.
Ø Kontrol merkezi sistemi (AKM – Ana Kontrol Merkezi / MTU – Master
Terminal Unit)
Geniş bir coğrafi alana yayılmış tesislerin, bilgisayar esaslı bir yapıyla uzaktan kontrol
edildiği izlendiği ve yönetildiği yer olarak tanımlanabilir.
Aşağıda scada sistemlerinin genel bir şematik yapısı görülmektedir. Bu sistem
sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm elemanların kontrolünden üretim planlamasına,
çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar bütün birimlerin kontrolü ve
gözetlenmesi sağlanabilir. Bu sistem, bir dizi elektronik kontrol ünitelerini, endüstriyel
bilgisayarları veya iş istasyonlarını, ve uygulama yazılımlarını ve iletişim bölümlerini içerir.

2009-12-21_234442

Şekil 1.4: Bir SCADA sistem otomasyonunun yapısı

Leave a Reply