Scada Sisteminin Uygulama Alanları

Scada Sisteminin Uygulama Alanları
SCADA sisteminin birçok kullanım alanı vardır. Geniş bir coğrafi alana yayılmış,
bölgesel ve yerel tesislerin bir çoğunda kullanılmaktadır. SCADA sisteminin başlıca
kullanım alanları şunlardır:
Ø Kimya Endüstrisi
Ø Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları
Ø Petrokimya Endüstrisi
Ø Elektrik Üretim ve İletim Sistemleri
Ø Elektrik Dağıtım Tesisleri
Ø Su Toplama, Arıtma ve Dağıtım Tesisleri
Ø Hava Kirliliği Kontrolü
Ø Çimento Endüstrisi
Ø Otomotiv Endüstrisi
Ø Bina Otomasyonu
Ø Proses Tesisleri
Türkiye’de birçok scada uygulamasına rastlamak mümkündür. Örneğin İstanbul
metrosunda bulunan yürüyen merdivenler, havalandırma fanları, aydınlatma sistemi, yangın
ihbar ve koruma sistemleri ve enerji dağıtım sistemleri tamamen bilgisayarlarla
izlenebilmekte ve gerekli müdahaleler merkezi kontrol ünitesinden yapılmaktadır.
Bolu’daki deprem konutlarının elektrik dağıtım sistemlerinde de scada sistemi
kullanılmıştır.

Botaş’ ın doğal gaz hatlarında, TEK elektrik üretim ve dağıtımında , Ankara, İstanbul,
Kayseri gibi bazı kentlerde Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su depolarında, pompa
istasyonlarında ve ölçüm noktalarının kontrolünde scada sistemleri kullanılmaktadır.
İzmit’te 1999 Ağustos’unda yaşanan depremde SCADA sayesinde doğalgaz
şebekesinde herhangi bir problem görülmemiştir. SCADA kontrol odasından şebekedeki ana
çelik vanalar hemen otomatik kapatılmış, 27 adet bölge regülatörü de eşzamanlı olarak
durdurulmuş ve vana odaları görevlilerince kapatma işlemlerinin kontrolü de yapılarak tüm
sistemin gaz akışı kesilmiştir.

2009-12-21_233304

Şekil 1.1: Bir beton santralinde kullanılan scada sisteminden alınmış bir ekran görüntüsü
Yukarıda bir beton santralinde kullanılan scada sisteminden alınmış bir ekran
görüntüsü verilmiştir.

Leave a Reply