SCADA Sistem Terminalleri

SCADA Sistem Terminalleri
Birçok kullanıcıya çalışma imkanı veren bu terminaller operatörlerin sistemi
gözleyebilmelerini ve kontrol edebilmelerini sağlar. Sistemin kontrolü için gerekili bilgilerin
yetkili kılınanlar tarafından girilmesi veya değiştirilmesi, şifre ile mümkün olabilmektedir.
Bu terminaller bilgisayarlar veya çeşitli operatör panelleri olabilir.

Bilgisayar Ekranları
Renkli ,yüksek çözünürlük ve tarama oranına sahip, ergonomik yapıdaki ekranlar ile
dinamik işletme noktaları (motor, vana, ölçü noktası) ve mimiklerinin gerçek zamanda
sürekli gözlenmesi sağlanmaktadır.
Yazıcılar
İşletmeye ve sisteme ait tüm durum ve arıza hallerini raporlama imkânı sağlar.
Kesintisiz Güç Kaynağı,
Kontrol merkezinde bilgisayar ve çevre donanımlarına kesintisiz akım sağlayacak bir
kesintisiz AC ve DC güç kaynağı bulunmalıdır.
Scada sistemleri bir techizat veya fabrikayı gözlemlemek ve kontrol etmek için
kullanılır. Veri toplama işlemini ilk önce Uzak Terminal Birimleri kendine bağlı olan
girişlerini tarayarak yapar. Genelde bu tarama işi sık aralıklarla yapılır. Daha sonra merkezi
yönetici istasyon (MTU) , Uzak Terminal Birimlerini tarayarak verileri alır. Genelde bu
tarama işi daha seyrek aralıklarla yapılır. Veri işlenir, alarm durumları tespit edilir. Eğer bir
alarm durumu oluştuysa belirlenen alarm scada yazılımı içerisindeki “alarm listesinden”
seçilir ve operatöre gösterilir.
Scada sistemi ile operatör arasındaki temel arabirim, techizat veya fabrikanın
durumunu gösteren bir grafik göstergeçtir. Güncel veri statik bir arka plan üzerinde yer alan
grafiksel şekillerden oluşur. Alanda veri değiştikçe ön plandaki grafik güncellenir. Örneğin
bir vana açık veya kapalı olarak işaretlenir. Analog veriler grafiksel olarak veya sayısal
değeri ile gösterilebilir. Sistem bu şekilde birçok göstergeçten (gösterge nesneleri ) oluşabilir
ve operatörde istediği zaman bunlardan kendisi ile ilgili olanlarını seçebilir.

Leave a Reply