Scada Merkezi Kontrol Odası nedir

Scada Merkezi Kontrol Odası nedir
Kontrol Merkezi geniş bir coğrafyaya yayılmış tesislerin, bilgisayar esaslı bir yapıyla
uzaktan kontrol edildiği, izlendiği ve yönetildiği yer olarak tanımlanabilir. Kontrol Merkezi
genelde SCADA sistemlerinin ve kontrol edilecek tesislerin merkezi bir yerine kurulur.
Genel bir SCADA sistemindeki merkezi kontrol odasında; bilgisayar ağı, bilgisayar
destekli SCADA paket uygulamaları, bilgisayar terminalleri, insan-makina iletişimi için
bilgisayarlar, yazıcılar, sinyal lambaları, siren gibi destek donanımlarından oluşur.
Kontrol merkezi kumanda odası, tüm önemli bilgisayar ve elektronik cihazların
çalıştırıldığı yerlerde olduğu gibi, statik elektriğe karşı, izole yükseltilmiş bir tabanla
zeminden ayrılmalıdır.

Şekil 1.7’de bir kontrol merkezi odası görüntüsü verilmiştir, inceleyiniz.

2009-12-21_235431

Leave a Reply