Scada Kontrol Panoları

Scada Kontrol Panoları
Programlanabilir elektronik kontrol ünitelerini ihtiva eden bu panolar; sinyal
lambaları, sirenler ve pano mimikleri (görüntülerini) içerebilirler.
Scada kontrol sistemlerinde alçak gerilim cihazları, elektronik kontrol ünitelerinin
yerleşimi bu panolara yapılır. Bunlar kontaktörler, röleler, sigortalar vb. elemanlar ihtiva
ederler.
Şekil 8’de bir kontrol panosu örneği verilmiştir, inceleyiniz.

2009-12-22_000004

Leave a Reply