Scada İletişim Ortamları Çeşitleri

Scada İletişim Ortamları Çeşitleri
Scada sistemlerinde Merkez ile Uzak Terminal Üniteleri arasındaki ve Uzak Terminal
Ünitelerinin kendi aralarındaki iletişim için kullanılan fiziksel elemanlar oluşturulan ağ
türüne göre değişir.
SCADA Sistemlerinde iletişim ortamı olarak kullanılabilecek çeşitli alternatifler:
Ø Enerji Taşıma Hatları
Ø Kiralanmış PTT Telefon Hatları,
Ø Kablolu TV Hatları
Ø Radyo Frekansında İletişim
Ø Fiber optik,
Ø Metalik Kablolu Özel Hatlar.

Leave a Reply