Scada İletişim Ağları

Scada İletişim Ağları
İletişim, bir bölgeden başka bir bölgeye, karşılıklı olarak, veri veya haberin
gönderilmesi işlemidir. SCADA Sisteminde sistemin işlemesi için iletişim hayati öneme
sahiptir. İletişim kanallarının veri elde edebilmesi ve kontrolündeki hızı önemli ölçüde
SCADA Sistemini etkilemektedir. Buna bağlı olarak Kontrol Merkezindeki kullanıcı
arabirimi ve uygulama yazılımları da etkilenir. SCADA Sisteminin en yüksek başarı düzeyi
ile uygulaması iletişim sistemine bağlıdır.

İletişim Ağı
Scada sisteminin hız performansını etkileyen en önemli kısmı iletişim ağıdır.
Kontrol1ü yapılan sistemlerin çeşitli otomasyon seviyelerinde birbirine bağlanan birimler
arasındaki veri transferi ve güncelleştirilmesini içeren tüm işlemler iletişim ağlan üzerinden
yapılır. Bu nedenle Scada uygulamalarında haberleşmenin önemi çok büyüktür.
Bu bağlantı türleri fiziksel bağlantı biçimine ve ağ bileşenlerinin coğrafi konumuna
göre yerel (LAN:Local Area Network) ve geniş alan ağları (WAN :Wide Area Network)
olarak sınıflandırılırlar.

Ø LAN
Bu ağlar küçük boyutludur. Şayet Scada sistemlerinde ana terminal ile yerel terminal
birimleri küçük bir alan içerisinde kuruluyorsa bu durumda iletişim bağlantısı yerel alan ağı
şeklini alır.
Kontrol merkezinde bilgisayarlar arasında veri paylaşımını, program paylaşımını
sağlamak ve çok sayıda bilgisayarı ve farklı özelliklerde bilgisayarları, büyük hızlarda veri
iletişimini 1-100 Mbyte/saniye gibi sağlamak için Yerel iletişim ağları oluşturulur.
Ø WAN
Yerel alan ağı bir fabrika ortamı ile sınırlıdır. Halbuki Wan birbirinden çok uzak olan
sistemleri birbirine bağlar. Birimler birbirinden coğrafi olarak yayılmış uzak mesafelerde
bulunuyorsa bu durumda iletişim bağlantısı bu ağ türüne dönüşür.
Wan ve Lan Scada kontrol sisteminde geniş bir alana yayılmış birden fazla operatör
istasyonunun birbirine bağlanması ve işletmeye ait tüm verilenin transferi için kullanılır. Bu
ağlar sayesinde her terminal ünitesine sistemin kaynakları açık hale getirilmektedir. Kontrol
sisteminde herhangi bir terminal birimi başka bir bilgisayarın yazıcısından çıkış alabilir ve
herhangi bir binimin bilgisayarı diğer binimdeki bilgisayarın ana belleğinde mevcut olan bir
dosyayı bulup kopyalama işlemini gerçekleştirebilir.

Leave a Reply