Scada ile Veri Toplama Üniteleri

Scada ile Veri Toplama Üniteleri
Kontrol üniteleri SCADA sistemlerinin diğer önemli birimini oluşturur. Kontrol
üniteleri kontrol odası seviyesinden çeşitli yardımcı işletmelerin kontrol ünitelerinden
işletme ve yönetim seviyesine kadar tüm veri ve bilgileri yüksek hızlarda işleyecek bir
yapıdadır. Kontrol alt birimlerine, işletme ünitelerine, çalışma sahasına ait enstrumantasyon
ve detektörlere bağlanarak gerekli bilgi ve veri alış verişini sağlarlar.
SCADA sisteminde toplanan verilerin değerlendirilmesi, ekranda gösterilmesi veya
diske kaydedilmesi için PC’ye aktarılması gereklidir.
Burada PLC ve DAQ (Veri Toplama ) kontrol cihazları konusunda bilgi verilecektir.

Leave a Reply