Scada ile Veri Toplama (Data Acquisition – DAQ ) Modülleri

Scada ile Veri Toplama (Data Acquisition – DAQ ) Modülleri
SCADA sistemlerinin temeli iyi bir kontrol ve bilgi toplama esasına dayanmaktadır.
Bu sistemler PC tabanlı olup PC ile birlikte Veri Toplama (Data Acquisition- DAQ) Kartı
kullanılmaktadır.

Bu kartlarda Mikroişlemci, Dijital I/O, Bellekler, Sayıcı/Zamanlayıcı, D/A ve A/D
Dönüştürücüler, işletim sistemi genetik programı bulunur.

Leave a Reply