Scada da İletişim Protokolleri Nelerdir

Scada da İletişim Protokolleri Nelerdir
Araçlar arasındaki bağlantılarda sık sık pahalı olmayan bükümlü çift kablolar
kullanılmaktadır. Veri yolu tek bir veri kablosu ve toprak dönüş hattından olabileceği gibi,
bükümlü çift kablo içerisindeki her bir iletken farklı sinyalleri taşımak için kullanılabilir.
Çoğu projelerde kullanılabilecek standart bir arabirim vardır. Haberleşmede kullanılan iki
önemli arabirim RS-232 ve RS-485’tir.
Ø RS-232 birbirine yakın iki nokta (örneğin iki bilgisayar) arasında yavaş bir
haberleşme (veri alışverişi) için kullanılır.
Ø RS-485 iki veya daha fazla nokta kullanıldığında, daha uzun mesafelerde ve
daha hızlı haberleşme için kullanılır.
Bir arabirim olarak PC’ler üzerinde bulunan port kullanılabilir (RS-232) veya
gerektiğinde portlar veya adaptörler eklenebilir. PC’lerin çoğunda en azından bir tane RS-
232 arabirimi mevcuttur. Bu yok ise de kolaylıkla bir RS-232 veya RS-485 arabirimi
kolaylıkla bir PC veya mikrokontrolöre ilave edilebilir.
RS-232 ve RS-485 arabirimler arabirimler izleme ve kontrol sistemlerinde
kullanılmaktadırlar.
RS-232 popüler bir arabirimdir, çünkü bu arabirim kolaylıkla elde edilebilirdir,
ucuzdur ve diğer seçeneklere göre daha uzun kablolar ile kullanılabilir.
RS-485 arabirimi de pahalı değildir, kolaylıkla bir sisteme ilave edilebilir ve RS-
232’den daha yüksek veri transfer (iletişim) hızlarında kullanılabilir ve bu arabirim çok uzun
mesafeleri bile desteklemektedir.

Leave a Reply