s7-300 Sayma işlemleri ( sayıcılar )

  • s7-300 Sayma işlemleri  ( sayıcılar ) için 3 farklı tür sayıcı kullanılır.

§  İleri Sayıcı(CU)

§  Geri Sayıcı(CD)

§  İleri-Geri Sayıcı(CUD)

  • Her bir sayıcı için CPU’nun hafızasında Sayıcı Değeri olarak adlandırılabilecek 16 bitlik bir bellek adresi ayrılmıştır.
  • Bir sayıcı 0’dan 999’a kadar sayabilir.
  • Sayıcılar  ileri  yada  geri  sayma  girişlerine  gelen  sinyalin  çıkan  kenarına  göre içeriğini değiştirirler.

Sayıcı adedi CPU tipine bağlıdır.

S7 300 CPU Tipi                 Sayıcı Adedi

CPU 312                                0…128

CPU 313                                0…255

CPU 314                                0…255

CPU 315                                0…255

CPU 315-2DP                      0…255

CPU 318-2DP                      0…511

16 bitlik Sayıcı Değeri adres alanında 0 ile 11 no.lu bitler arasına BCD formatında sayıcı içeriği kaydedilir. 12, 13, 14 ve 15 no.lu bitler ise kullanılmamaktadır.

Mesela sayıcının içeriği 217 değeri kurulmak istendiğinde PV girişine C#217 yazılmalıdır.

Comments are closed.