s7-300 İleri-Geri Sayıcı (CUD)

  1. s7-300 İleri-Geri Sayıcı   (CUD)

İleri-Geri Sayıcı,  Sayıcı  İleri(CU) girişine gelen işaretin çıkan kenarı  ile Sayıcı  Değerinin içeriğini 1 arttırır, Sayıcı Geri(CD) girişine gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerini 1 azaltır. Sayıcı Değerinin 0’dan farklı olması durumunda sayıcı Q çıkışını 1 yapar. Kurma(S) girişi gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerine PV(Preset Value) girişine yazılmış olan değer aktarır.  Silme(R) girişi ise diğer iki girişten farklı  olarak kendisine bağlı  olan sinyalin  1  olduğu  süre  boyunca  etkin  olur  ve  Sayıcı  Değerine  0  yazar.  Sayıcı  Değeri tamsayı(Integer) formatında BI çıkışına, BCD formatında ise BI_BCD çıkışına aktarılır.

Geçerli  Adresler

CU(bit):I, Q, M, D, L                  S(bit) : I, Q, M, D, L

PV : I, Q, M, D, L veya sabit     R(bit): I, Q, M, D, L

Q(bit) : I, Q, M, L, D                  BI(Int) : I, Q, M, D, L

BI_BCD(Int) :  I, Q, M, D, L

Comments are closed.