s7 300 ile bilgisayar bağlantı ayarları

PC ile PLC arasındaki haberleşmeyi sağlamak için farklı çözümler söz konusudur.
ISA Yuvası üzerinden ( Ör : MPI-ISA Card )
PCI Yuvası üzerinden ( Ör : CP5611 )
PCMCIA Yuvası üzerinden ( Ör : CP5511 )
USB çıkışı üzerinden ( Ör : Simatic S7,PC Adaptör)

2009-03-29_014250

PC – PLC Haberleşmesinin Sağlanması

1.adım -PC-PLC bağlantısını sağlayabilmek için bu iki cihaz arasındaki haberleşmeyi
sağlayan cihazın ayarları yapılmalıdır. Bu işlem STEP 7 ile beraber gelen PGPC-
Interface programı vasıtasıyla yapılır.
→Start → SIMATIC → STEP 7 → Set PG-PC-Interface

2009-03-29_014454

2009-03-29_014640

Bu pencerede PC-PLC haberleşmesini sağlamaya yönelik geliştirilen arayüzler
mevcuttur. Haberleşmenin sağlanacağı arayüz seçilip “Install” a basılır.
4. Adım

2009-03-29_014720

Seçilmiş olan haberleşme arayüzü yüklenmiş olarak belirecektir. Bundan sonra
“Close” a basılır.

2009-03-29_014805

2009-03-29_014832

2009-03-29_014902

MPI adress: PC’nin, MPI ağına bağlandığında alacağı adres
belirlenir.
Tımeout: MPI ağında bir hata oluştuğunda ağın ne kadar süreyle izleneceğini
belirler. Mesela ağda haberleşme yoğunluğundan dolayı cevap paketlerinde bir
gecikme olduğunda ayarlanan süre kadar PC cevabın gelmesini bekler.
Alabileceği değerler 10 s., 30 s., ve 100 s.’dir
Transmission Rate: Ağda kullanılacak haberleşme hızı belirlenir.
Alabileceği değerler 1.5 Mbps., 187.5 Kbps., 19.2 Kbps.’dır
Highest Station Adress: Ağa bağlı olan cihazlara verilebilecek en yüksek adres
girilir.
Alabileceği değerler 15, 31, 63, 126’dır.

Başlamak için Simatic Manager iconuna basın.

2009-03-29_015046
veya
Start → All Programs → SIMATIC → Simatic Manager
Program çalıştığında ilk defa kullananlar için kolaylık oluşturması adına
Yeni Proje Sihirbazı ile başlar. Bu sihirbaz ile projede kullanılacak CPU,
CPU’nun MPI haberleşme adresi ve program esnasında gerekebilecek
olan organizasyon blokları belirlenir ve proje içerisine yerleştirilir.
Aşağıda verilen Yeni Proje Sihirbazı ile değil de klasik bir şekilde projeyi
oluşturmak istediğimizde karşımıza gelecek olan sayfa görüntüsüdür

2009-03-29_015120

Leave a Reply