s7-300 GERİ SAYICI(CD)

  1. s7-300 GERİ SAYICI(CD)

Geri Sayıcı, Sayıcı Geri(CD) girişine gelen işaretin çıkan kenarı ile 16 bitlik Sayıcı Değerinin içeriğini 1 azaltır. Sayıcı  Değerinin 0’dan farklı  olduğu sürece sayıcı  Q çıkışını 1 yapar. Kurma(S) girişi gelen sinyalin çıkan kenarı ile de Sayıcı Değerine PV(Preset Value) girişine yazılmış olan değer aktarır. Silme(R) girişi ise diğer iki girişten farklı olarak kendisine bağlı olan  sinyalin 1 olduğu süre boyunca etkin olur ve Sayıcı  Değerine 0 yazar. Sayıcı  Değeri tamsayı(Integer) formatında BI çıkışına, BCD formatında ise BI_BCD çıkışına aktarılır.

Geçerli  Adresler

CU(bit):I, Q, M, D, L                                     S(bit) : I, Q, M, D, L

PV : I, Q, M, D, L veya sabit                       R(bit): I, Q, M, D, L

Q(bit) : I, Q, M, L, D                          BI(Int) : I, Q, M, D, L

BI_BCD(Int) :  I, Q, M, D, L

Comments are closed.