s7 300 de istasyon oluşturma donamım yapısı ve haberleşme yapısını

Simatic Manager bünyesinde proje sadece PLC’ye yüklenecek olan kod
kümesini içermez aynı zamanda PLC’ye ait donamım yapısı ve haberleşme
yapısını da içermektedir. Bu bağlamda oluşturulan projedeki veriler proje
bünyesinde objeler şeklinde hiyerarşik bir yapıda saklanır.
Insert → Station → Simatic 300 Station ile projenin içerisine bir S7 300
istasyonu yerleştirin.

2009-03-29_031957

Leave a Reply