s7 300 de Donanım Yapısını Oluşturma Konfigirasyon

S7 300 PLC ailesi farklı
otomasyon uygulamaları
için farklı farklı giriş çıkış
arabirimlerine sahiptir.
Bu tercih edilen çevre
birimlerine ait giriş ve
çıkışları kullanmadan önce
ilk olarak CPU’nun
hafızasına yüklemek
gerekir. Bunun için STEP 7
ile beraber gelen HW
Config programı kullanılır

2009-03-29_032216

Leave a Reply