S5 PLC yazılımı üç ayrı şekilde yapılabilir

S5 PLC yazılımı üç ayrı şekilde yapılabilmektedir. Bunlar :

– STL : Status List : Bu yazım şeklinde program satır satır oluşturulmaktadır.

002 : A I 0.1

– CSF : Control System Flowchart : Bu yöntemde lojik ifadeler semboller vasıtasıyla grafiksel olarak ifade edilmektedir.

– LAD : Ladder Diagram : Bu yöntemde kontrol fonksiyonları sembollerle şematik devre diyagramları şeklinde ifade edilmektedir.

Bu üç ayrı yazılım şeklide birbirine dönüştürülebilir. Yani programı bu üç yazılım şeklinden herhangi birinde yazıp diğerlerine dönüştürmek mümkündür. Fakat STL’de yazılmış uzun basamaklı programların, diğer programlara ve özellikle de Ladder diyagram dönüşümü sorun çıkartabilmektedir. Bu nedenle karmaşık program blokları için genellikle STL yazılım tercih edilmektedir.
STEP 5 yazılımda kullanılan başlıca (operand) işlemciler şunlardır:
– I (İnput) : Girişler . Programlanabilir kontrollerden.
– Q (Output) : Çıkışlar. Programlanabilir kontrollerden.
– F (Flag) : Hafızalar. Binary operasyonlarda.
– D (Data) : Hafızalar. Dijital operasyonlarda.
– T (Timer) : Hafızalar. Zamanlayıcılar için.
– C (Counter) : Hafızalar. Sayıcılar için.
– K (Constant) : Sabitler. Nümerik değerlerin tanımlanması için.
STEP 5 yazılımda kullanılan başlıca (operasyon) işlemler şunlardır:
1) Binary Logic Operasyonlar :
– A AND : Çıkış “1” iken aktiftir.
– AN AND NOT : Çıkış “0” iken aktiftir.
– O OR : Çıkış “1” iken aktiftir.
– ON OR NOT : Çıkış “0” iken aktif.

Leave a Reply