Programlayıcı arabirimi nedir

Programlayıcı arabirimi PLC’leri programlamak ve yazılan programın derlenip program belleğine yüklenmesi amacıyla kullanılır.Programlayıcı birimi mikroişlemci tabanlı bir özel el cihazı olabileceği gibi bir kisisel bilgisayarda olabilir.Bu birim, programın yazılması, PLC’ye aktarılması ve istenirse çalışma sırasında giriş/çıkış veya saklayıcı durumlarının gözlenmesi ya da bazı parametrelerinin değiştirilmesi olanakları sağlar.
Günümüzde PLC’leri programlamak için daha çok kişisel bilgisayarlar kullanılır.Herhangi bir kisisel bilgisayara yüklenen bir editör-derleyici program yardımıyla PLC’ler daha kolay bir biçimde programlanabilir.Her PLC üreticisi firma, özellikle kumanda devreleri ile ilgili kişilerin kolayca kullanabilecekleri veya uyum sağlayabilecekleri editör derleyici programları geliştirmişlerdir.Programlama için kişisel bilgisayarlarda Dos veya Windows ortamında çalışan paket programlar kullanılır.Özel programa cihazlarında, genellikle deyim listesi ile programlama, kişisel bilgisayarlarda ise bütün programlama teknikleri kullanılmaktadır.

Leave a Reply