Pnömatik Temassız Algılayıcılar

Pnömatik Temassız Algılayıcılar
Pnomatik temassız algılayıcılar manyetik temasla çalışır. Bunlar yapım şekillerine
göre iki gruba ayrılır: a)Kontaklı (Reed) manyetik şalter. b)Bobinli elektronik manyetik
şalter
· Kontaklı (Reed kontaklı) Manyetik Şalter
Manyetik şalterin yakınına getirilen silindir piston içerisindeki sabit mıknatısın
manyetik etkisi vasıtasıyla, şalter içerisinde gömülü bulunan kontağı ( Reed kontağı )
kapatır.
· Bobinli Elektronik Manyetik Şalter
Bobinli elektronik manyetik yaklaşım şalteri, çıkış devresindeki elektriksel kontrol
sinyalini kontaksız elektronik devre üzerinden üretir.

Leave a Reply