Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile programı

Pnomatik Örnek ardışık kumanda zincirinin PLC ile  programı

A+B+B-C+C-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A,
B ve C silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme
valfleridir. İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, adımlayıcı (sıralayıcı) yöntemiyle
yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
Ø Sistemin çalışma şekline göre ihtiyaç
duyulan giriş çıkış sayısını tespit ediniz.
Ø Eğer varsa sayıcı ve zamanlayıcı sayısını
tespit ediniz.
Ø Sistemde kullanılacak giriş elemanları
ve çıkış elemanlarının neler olduğunu
hatırlayınız. Bu elemanların
özelliklerini kataloglardan araştırınız.
Ø Sistemin gerektirdiği PLC ve diğer
donanımları seçiniz.
Ø
Ø PLC cihazının seçiminde, giriş ve çıkış
sayıları ile sayıcı ve zamanlayıcı
sayılarının önemini unutmayınız.
Ø Sistemde kullanılacak Elektropnomatik
devre elemanlarını seçiniz.
Ø Seçtiğiniz silindirler, selenoid valfler ve
temassız algılayıcıların sisteminize
uygun olduğundan emin olunuz.
Verilen malzeme listesi ile
karşılaştırınız.
Ø Verilen kontrol probleminin çalışma
şeklini tanımlayınız.
Ø Sisteme ait taslağın çizimini yaparak iş
elemanlarının yerlerini gösteriniz.
Ø Sistemin çalışması için gerekli programı
belirleyiniz.
Ø Sistemin pnomatik ve elektrik şemasını
çiziniz. Elektropnomatik Sistemler
modülü kitabından yararlanabilirsiniz.
Ø Akış şeması( yol-adım diyagramı) ile
sistemin çalışırlığını kontrol ediniz.
Ø Akış şemasının iyi okunmasının,
çalışma sistemine en uygun çözümü
getireceğini unutmayınız.
Ø Elektrik şemasını ladder diyagrama
aktarınız.
Ø PLC Programlama Teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Ø Programı yazınız. Ø PLC Programlama Teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Ø Sistem elemanlarının bağlantı şemalarını
inceleyiniz.
Ø Kataloglara veya eleman üzerindeki
şekil ve yazılara bakınız.
Ø Sistem elemanlarının PLC cihazı ve
birbirleri ile bağlantı şekillerini tespit
ediniz.
Ø Kullandığınız Elektropnomatik devre
elemanlarının bağlantı uçları ile PLC
cihazı giriş çıkış terminallerini
inceleyiniz.

Sistem elemanlarının aralarındaki
bağlantıları kurunuz.
Ø
Ø
Ø
Ø Enerji kontrolünü yaptıktan sonra,
Elektropnomatik devre elemanlarının
bağlantı uçlarını,PLC cihazı giriş çıkış
terminallerinin uygun bölümlerine
bağlayınız.Sistem besleme gerilimini
ilgili yerlere dikkatli olarak bağlayınız.
Ø Devrenize enerji vermeden önce
bağlantıların doğru olduğundan emin
olunuz.
Ø İletkenleriniz, ilgili terminallere doğru
ve sağlam bağlanmış mı? Kontrolünü
yapınız. Simülasyonunu yaparak
devrenizi test ediniz.

2010-06-27_220910

2010-06-27_220959

2010-06-27_221041

2010-06-27_221112

2010-06-27_221134

2010-06-27_221203

2010-06-27_221243

Sistemin başlangıç şartları:
Ø Start elemanı, uyarılmış olmalı (I0.0).
Ø Bir önceki adım, gerçekleşmiş olmalı (Q0.1).
Ø İlgili sinyal verici eleman, uyarılmış olmalı (I0.1).
Ø Bir önceki adım reset edilmiş olmalı (Q0.1) olduğuna göre:
Sistemin PLC programı ladder (kontak) ve STL (deyim,komut) yöntemiyle aşağıdaki
gibi yapılır:

2010-06-27_221616

2010-06-27_221637

Leave a Reply