PNÖMATİK KONTROL DEVRELERİ

PNÖMATİK KONTROL DEVRELERİ
Pnömatik kontrol devresi, bir görevi yerine getirmek amacıyla
birbiriyle bağlantılı pnömatik denetim ve çalışma elemanının bütünleşik bir
düzenidir.
Genel anlamda pnömatik sözcüğü, hava ile denetimin ve çalışmanın
tüm alanlarını belirgin olarak tanımlamaya yetmez.Yeni tekniklerin ortaya
çıkması, ortak uygulama alanlarını bölmüştür.Pnömatiğin değişik sektörleri
için birçok tanımlama varsa da, basınç kriterini esas alarak uygulama
alanlarını gruplara ayırmak pratikte kabul görmüş bir yaklaşım olmuştur.Bu
yaklaşıma göre:
1) Negatif basınç (vakum) pnömatiği.Basınç aralığı (mmHg): 0£ Pg £ 760
2) Düşük basınç pnömatiği.Basınç aralığı (bar) : 0 £ Pg £ 1,5 Sadece
kumanda sistemlerini kapsar.Kullanılan elemanların statik veya dinamik
olması önemli değil.
3) Normal basınç pnömatiği.Basınç aralığı(bar) : 1,5 £ Pg £ 16 Çalışma ve
denetim elemanlarını içeren geleneksel pnömatik.
4)Yüksek basınç pnömatiği.Basınç aralığı(bar) : Pg> 16
1)

Leave a Reply