Pnömatik Devre Diyagramının Hazırlanması ve Geliştirilmesi

Pnömatik Devre Diyagramının Hazırlanması ve Geliştirilmesi
Öncelikle çizilen devrenin taslağı kontrol akış diyagramına
uymalıdır.Aşağıdan yukarıya doğru bir sinyal akışı olmalıdır.Devre
diyagramı için enerji girişi gerektiren tüm elemanlar aşağıya çizilmeli ve
enerji aşağıdan yukarıya doğru dağıtılmalıdır.Devre diyagramı elemanların
fiziksel yerleri dikkate alınmaksızın ve tüm silindirlerle yön valflerinin
yatay çizilmesi tavsiye edilir.
Pnömatik denetim sistemi; bir hava silindiri ile sinyal girdisi, sinyal
işleme ve sinyal çıktısı gibi işlevleri bir bütün halinde yerine getiren bir
adet denetim valfinden oluşabilir.
Denetim işlevi birden fazla değişkeni gerektiriyorsa çalışma
döngüsü; sinyal girdisi, sinyal işleme ve sinyal çıktısı için ayrı
elemanlardan oluşmak zorundadır.Birden fazla değişkenin var olduğu
nispeten büyük ve karmaşık pnömatik devrelerde, devre:
1) Veri toplama ve veri işleme işlevlerinin yerine getirildiği sinyal girdi ve
sinyal işleme elemanlarının birlikte bulunduğu kumanda devresi,
2) Çalışma elemanlarının ve bu elemanlara yön veren ana yön denetim
valflerinin bulunduğu güç devresi
olmak üzere iki ayrı kısımda incelenir.
Karmaşık sistemlerde kumanda devresi düşük basınçlarda
çalıştırılabilir.Nispeten küçük ve basit sistemlerde güç ve kumanda
devrelerine farklı basınçlarda hava temin eden iki ayrı şartlandırıcı grubun
kullanımı ekonomik olmaz.Bunun yerine, maliyet unsurunun müsaade ettiği
oranda güç devresine paralel bir hat çekilerek basınç regülatörü bu hata seri
bağlanır ve kumanda devresine yönlendirilir.
Kumanda devresi güç devresinden uzak bir yerde bulundurulabilir
ancak, enerji tasarrufu ve yüksek çevrim hızları için bu mesafe mümkün mertebe
kısa tutulmalıdır.Devre diyagramını geliştirirken öncelikle devre taslağı denetim
akış diyagramına uymalı, aşağıdan yukarı doğru bir sinyal akışı
sağlanmalıdır.Devre diyagramı, elemanların fiziksel yerleri dikkate alınmaksızın
çizilmeli, silindirler ve yön denetim valfleri yatay yerleştirilmelidir.

Leave a Reply