Pnömatik Devre Diyagramı Hazırlama Yöntemleri

Pnömatik Devre Diyagramı Hazırlama Yöntemleri:
Elektrik teknolojisinin kullanımıyla geliştirilen elektrikle kontrol
yönteminin gerektirdiği ve genellikle duymaya alışık olduğumuz güç ve
kumanda devreleri kavramı pnömatik teknolojisinde de
uygulanmakta,kullanılan yöntemlerde de benzerlik arz etmektedir.
Endüstriyel uygulamalarda güç ve kumanda devreleri, tamamı
pnömatik elemanlardan meydana gelebileciği gibi; son zamanlarda
geliştirilen yeni teknolojilerin hızla uygulamaya devam edilmesiyle güç
devresi pnömatik ancak kumanda devresi elektrik, elektrik+ elektronik,
PLC,…. gibi tekniklerle oluşturulmakta, bu tekniklerin her biri başlı başına
bir eğitim/ öğretim ve inceleme konusunu teşkil etmektedir.
Pnömatik kumanda devre diyagramlarını oluşturmada iki yöntem
kullanılır:
a) Deneme yanılma yöntemi ve çoğunlukla geleneksel yöntem olarak ta
anılan sezgisel yöntem.
b) Belirli kurallara ,sistematik yaklaşımlara dayalı yöntemler.
Bu yöntemlerin başlıcaları:
· Kaskad yöntemi
· Kayıt kaydırma yöntemi
· Program jeneratörleri
a) Kam kullanan sistemler
b) Delikli şeritler
Bu yöntemlerin kullanımında problemlerin çözümü için kullanılacak yol
ve kuralar:
1) Silindirlere veya motorlara usulüne uygun birer harf ve ya numara
verilmelidir.
2) Silindirin piston kolunun ileri hareketi (+), geri hareketi (­)
motorlarda
sağa dönüş (+), sola dönüş (­)
ile ifade edilir.
3) Başlayarak biten her hareket bir adımdır.Bir sistemi başlama
konumundan harekete geçirerek tekrar başlama konumuna getiren adımların
toplamı bir çevrimdir.Birbirini takip eden farklı çalışma adımları ardarda , aynı
anda gerçekleşen iki hareket alt alta yazılarak gösterilir.Böylece sisteme ait
çalışma çevrimi ortaya çıkarılır.
4) Çevrimin güç devresi oluşturulur;
· Çalışma elemanları,
· Yön denetim valfleri çizilir
5) Çevrimin kumanda devresi oluşturulurken
· Uyarı simgesi olmaksızın gerekli sinyal elemanları çizilir.Eğer güç
devresindeki yön denetim valfleri hava uyarılı ise her bir impuls
için sinyal valfi kullanılır.
6) Enerji girişi çizilir.
7) Kumanda hatları çizilir.
8) Elemanlar usulüne uygun numaralanır.
9) DIN 40719’a göre blok diyagramları ve VDI 3260’a göre fonksiyon
diyagramları çizilir.
10)Sinyal çakışması olup olmadığı kontrol edilir.Bu kontrol fonksiyon
diyagramlarından yapılır.
11) Uyarı simgeleri çizilir.
12) Uygulanabilecek yerlere yardımcı koşullar (ek talepler) yerleştirilir.
Bir kumanda devresini grafiklerden yararlanarak tanımlayabilmek için
kuralları DIN 40719 Teil 6 da belirlenen blok diyagramlarından
yararlanılır.Blok diyagramları bir çevrimin fonksiyon planının haritası
gibidir.Bu faoksiyon planında kumandanın hangi aygıtlarla yerine getirileceği
belirtilmez.Amaç;çevrimin mantık sıralamasını ortaya çıkarmaktır.Bu şekilde
tanımlanan işle farklı mühendislik disiplinleri arasındaki diyaloğun oluşmasına
katkı sağlar.
Tanımı yapılan konum/adım diyagramında (x,y) koordinat sistemi
kullanılır.Yatay eksende(x) adım,dikey eksende (y) konum tanımlanır.Silindirler
için alt satır pistonun geri konumunu,üst satır ileri konumunu gösterir.Valflerde
alt satır valfin uyarsız normal konumunu,üst satır valfin uyarı aldığında ulaştığı
konumu ifade eder.Silindirlerin stroklarını tamamlamaları valflerin konum
değiştirmelerine oranla daha uzun zaman aldığı için katettikleri strok (ileri veya
geri) eğik bir çizgi ile gösterilir.Adımlar diyagramda sütunlarla gösterilir.Güç
devresindeki yön denetim valfine ait sinyal elemanları diyagramda alt alta
çizilir.
Sinyal çakışmasının olup olmadığı konum/adım diyagramında güç
devresindeki yön denetim valfinin uyarı hatlarına sinyal veren 2 sinyal
valfinin(1.2 ile 1.3 ve 2.1 ile 2.3) çıktılarının herhangi bir sütunda aynı anda 1
olup olmadığı araştırılarak tespit edilir.

Leave a Reply