Pnömatik devre çizilirken aşağıdaki sıra takip edilir

Pnömatik devre çizilirken aşağıdaki sıra takip edilir.
· Sistemin önce güç devresi çizilir.
a) Çalışma elemanı çizilir
b) Hareket tek yönde ise 3/2, çift yönde ise 5/2 yön denetim valfi
kullanılarak çalışma elemanının hareketi sağlanır.
· Sistemin kumanda devresi çizilir.
a) Güç devresindeki yön denetim valfinin uyarı hattına /hatlarına 3/2
normalde kapalı sinyal elemanları bağlanır.
b) Sinyal elemanları ile güç devresinin yön denetim valfinin uyarı
hattı /hatları arasında, tanımlanan çevrimin gerek duyacağı işlem
elemanları yerine bağlanır.
c) Devreye basınçlı havayı temin edecek eleman çizilir, güç ve
kumanda devreleri basınçlı hava hattına bağlanır.
Pnömatik devrenin çizimi esnasında uygulanan kurallar:
· Sinyal akışı aşağıdan yukarı doğru olmalı.
· Aşağıdan yukarıya doğru enerji temin edilir.
· Silindirler ve valfler yatay çizilir.
· Sinyal elemanlarının gerçek yeri düşey bir çizgi ile gösterilir.
· Tüm denetim devresi gruplara bölünür.
· Elemanlar başlangıç konumlarında gösterilir.
· Hatlar birbirini kesmeyecek şekilde düzenlenir.

Leave a Reply