PLC programlama esnekliği Nasıl Olmalıdır

Programlama İmkanları
Kontrolörün programlama dili ne kadar sade ve anlaşılır olursa, kullanımı teknik
elemanlar tarafından o kadar kolay olur. Yazılabilecek maksimum komut sayısı
programlama esnekliğini arttınr. Komut sayısı miktarı RAM bellek kapasitelerine tekabül
etmektedir. Bununla birlikte programlanabilir kontrolör programları, genellikle 1000
komuttan daha az, ortalama 500 adım veya daha kısadır. Çoğu sisteme ilişkin problemlerin
çözümünde bazı fonksiyonel özel rölelere ihtiyaç duyulur. Timer (zamanlayıcı) ve counter
(sayıcı) gibi rölelerin çokluğu her zaman tercih sebebidir. PLC ‘nin yapısında bulunan ana
mikroişlemcinin gelişmişliği programlama imkanları ile paraleldir. Bunda işlemcinin bit
sayısı, adres ve data hattı sayısı, hızı, vs. gibi özellikleri etkili olmaktadır.

Leave a Reply