PLC Operatör Paneli Tanımı Nedir

PLC Operatör Paneli Tanımı Nedir
Günümüz dünyasında bilgiye olan ihtiyaç oldukça fazladır. Üretim hatları, makineler
ve prosesler ile mümkün olduğunca fazla bilgi alışverişi yapılabilmelidir. Kaldı ki, kontrol
ekipmanı olarak PLC kullanılması ve PLC’lerin üretim ve proses ile ilgili oldukça fazla
bilgiye zaten sahip olmaları
operatör panel kullanımını daha da
cazip hale getirmektedir.


Makineler, üretim hatları ve
proses sistemleri operatöre,
operatörler de bu karmaşık
sistemler ile anlaşmaya ihtiyaç
duyarlar. Bu tip sistemlerin
kontrolünü gerçekleştiren PLC’ler
yapıları gereği sağır ve dilsizdirler.
Bir şekilde operatörler ile akinalar
ve proses sistemlerinin anlaşmaları
sağlanmalıdır.

Şekil 1.2: Otomasyon sistemi çinde operatör paneli
Kontrol sistemlerinin ilk dönemlerinden itibaren makine ile insan arasındaki bu
anlaşma ihtiyacı buton, pako şalter, lamba gibi elemanlar ile giderilmeye çalışılmıştır.
Kontrol elemanı olarak PLC’lerin kullanılmaya başlanmasından sonra, PLC kabiliyetlerinin
yeterince kullanılmasını sağlamak üzere kullanılan buton ve lamba sayıları makinelerin
karmaşıklığı ile doğru orantılı olarak artmıştır.
Ancak; buton, lamba gibi makine ile operatörün
anlaşmasını sağlayacak her eleman için en azından bir delik
delme ve kablo bağlantılarının yapılması ihtiyacı, hem maliyeti
arttırmış hem de makinelerin operatör tarafından
kullanılmalarını zorlaştırmıştır. Ayrıca; bu tip teknoloji
kullanılmış makinelerde herhangi bir değişiklik yapmak oldukça
zordur. Örneğin, sadece bir tane buton eklemek bile bütün
kontrol panelinin değişmesine, bütün deliklerin yeniden
delinmesine ve kablo bağlantılarının yeniden yapılmasına neden
olabilir. Bu işlemler de oldukça maliyetlidir.


Bütün bu bilgilerin bir ekran üzerinde operatöre sunulması, operatörün gerekli bilgileri
bu ekran üzerinden üretim hattına iletmesi operatör panel kullanmanın bir diğer avantajı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu tip haberleşme ve bilgi ihtiyaçlarının artması, kontrol edilen sistem ile daha detaylı
çalışma ihtiyacı operatör panellerinden beklentileri arttırmıştır.
Bu ihtiyacları karşılamak
üzere öncü operatör paneli
üreticileri sistemlerine yeni
fonksiyonlar eklemeye
başlamışlardır. Bu fonksiyonlar
ile operatör panelleri artık bir
SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition) yazılımı
gibi… davranabilmektedirler.
Bunlardan en önemlileri bu tip
panel programlarının,
protokollerinin daha açık hâle
gelmesi ve panel üzerindeki
seri kapıların serbest olarak
kullanılmasıdır.


Şekil 1.4: Operatör paneli üzerinden ekranıŞekil 1.3: Butonlar
Ayrıca kullanılan her eleman için PLC sisteminde bir giriş veya çıkış noktası
kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu tip teknoloji kullanan makine
imalatçısının ürün geliştirme imkânı kısıtlıdır. Maliyet ve teknolojiden dolayı rekabet şansı
ortadan kalkar.

Hatta bazı üreticiler bu panellerin üzerine giriş çıkış noktaları da ilave etmektedirler.
Bu giriş çıkış noktalarından amaç paneli bir PLC gibi kullanmaktır.
Panellerin daha açık hâle gelmesi ile burada artık operatör panellerinin içine çeşitli
mantıklar içeren programlar yazmak mümkün hâle gelmektedir. Bunun için operatör panel
içerisine kendi dilleri ile program yazılabilmektedir. Artık operatör panel derleyicilerinin
içindeki programların sağladıkları geliştirilebilir, yeni fonksiyonlar ilave edilebilir. PLC
hafızasından tasarruf sağlamak üzere PLC’nin gerçekleştirmesi gereken kontrollerin bazıları,
hatta zamanlayıcılar ve sayıcılar bile panel içerisine konabilmektedir.
Operatör panel programlayan herkesin çoğu zaman karşılaştığı problem, yapılmak
istenen bazı animasyonların doğrudan panel üzerinde yapılamamasıdır. Bunun için mutlaka
bazı mantıkların (mesela karşılaştırmaların) PLC içerisine yazılması gerekmektedir. Bu tür
mantıkları PLC yaparak panelin istendiği gibi davranması sağlanmıştır. Ama artık yeni tip
panellerde bütün bu işlemler doğrudan panel içerisinde yapılabilmektedir. Böylece hem
PLC’nin yükü hafifletilebilir ve hem de çok daha hızlı animasyonlar, ekran geçişleri
yapılabilir.

Leave a Reply