PLC KONTROLLÜ ELEKTROHİDROLİK DEVRELERDE KULLANILAN KONTROL TEKNİKLERİ

PLC KONTROLLÜ ELEKTROHİDROLİK
DEVRELERDE KULLANILAN KONTROL
TEKNİKLERİ
Teknik, geçen yüzyıla makineleşme ile damgasını vurmuştur. Yeni kurulan
tesislerdeki gelişme ise otomasyon ile devam etmektedir. Çalışan bir elektrohidrolik sisteme
dışardan bir müdahale olmadan, önceden verilen bir program ölçüsünde istenilen belirli
zaman aralıklarında, şartları da yerine getirerek sistemin kendi kendine otomatik çalışması
otomasyon olarak tanımlanır.

Bu geniş kapsamlı
olayda; kumanda tekniği, kontrol tekniği ile
genişletilerek yüksek emniyet, tam doğruluk ve
ekonomiklik sağlanmaktadır. Bu otomasyon
sisteminin en önemli elemanı olarak ise PLC (
Programlanabilir lojik kontrol) karşımıza
çıkmaktadır.
Programlanabilir lojik kontrol, endüstriyel
otomasyon sistemlerinin kumanda ve kontrol
devrelerini gerçekleştirmeye uygun yapıda
giriş/çıkış birimleri ile iletişim ara birimleri ile
donatılmış, kontrol yapısına uygun bir sistem
programı altında çalışan bir endüstriyel
denetleyicidir.[1] Yandaki şekilde çeşitli firmalara
ait PLC’ler görülmektedir.
Şekil 1.1

2009-10-26_223812

Geniş kapsamlı elektrohidrolik sistemlerde belirli bir işlevin gerçekleşmesi için her
elemanın ayarlanması gerekiyorsa yine kontrol söz konusudur. İşaret bölümündeki kontrol
de işletme için gerkli işaretler birleştirilir ve istenilen zamanda güç akışını kontrol eden son
kontrol elemanlarına kumanda işareti gönderilir. Elektrohidrolikteki güç böümündeki kontrol
hacimsel debinin yönüne, büyüklüğüne ve basıncına etki eder. İşaret bölümüyle arasındaki
birimi valfler oluşturur. Valflere gönderilecek işaretler ise PLC’nin girişine bağlanan
sinyallerin konumu ve programa göre PLC çıkışına bağlanan valfler yönlendirilir.
“Kontrol, bir sistemde bir ya da daha fazla büyüklüğün girişi büyüklüğü olarak çıkış
büyüklükleri olan diğer büyüklüklere sisteme özgü düzene göre etki ettikleri süreçtir.(DIN
19226 )
Kontrol zincirinin etki şeması

Kontrol kavramı genelde sistemin yaptığına bakılmaksızın bütün devre tekniğini
yapısını belirten genel bir kavramdır. Bir kontrol algılayıcılar, işlemciler ve iş elemanları
olmak üzere alt fonksiyon grubuna ayrılır.

Leave a Reply