PLC ile yapılan elektrohidrolik kontrolde İşaret İşleme Türüne Göre Sınıflandırma

PLC ile yapılan elektrohidrolik kontrolde İşaret İşleme Türüne Göre Sınıflandırma
İşaret işlemenin, işlemcinin frekansı ile senkron olarak gerçekleştiği kontrol türüdür.


Ø Asenkron Kontrol: Sadece giriş işaretlerindeki değişmeden kaynaklandığı ve
işlemcinin frekansına bağımlı olmadığı kontrol türü.
Ø Bağlantılı Kontrol: Girişi işaretinin durumlarına, çıkış işaretlerinin hangi
durumlarının karşılık geldiği PLC bağlantılarına göre tanımlanan kontrol
türüdür.
Ø Sıralı Kontrol: Koşullu olarak gerçekleşmesi gereken bir adımdan, program
sırasına göre bir sonraki adımı geçişin adımlama koşullarına bağlı olarak
gerçekleştiği kontrol türüdür.

Ø Zamana Bağlı Kontrol: Adımlama koşulları sadece zamana bağlı olan sıralı bir
kontrol şeklidir. Adımlama koşullarının gerçekleşmesi için örneğin, zamanlama
elemanları için PLC içerisinde bulunan ve kullanılan zaman rölelerinden
faydalanılır. Bu yüzden başka bir zamanlayıcı elemanına ihtiyaç
duyulmamaktadır.
Ø Sürece Bağlı Sıralı Kontrolu: Adımlama koşulları sadece kontrol edilen sürecin
işaretlerine bağlı olan ve girişe gelen işaretlere bağlı olan sıralı kontrol şeklidir.
Ø Yukarıda anlatılan kontrollerin tümü ile elektrohidrolik elemanlar kontrol
edilmektedir. Bu kontrollerin hepsi hidrolik kısımların akış yönlendirmesi
yapan ve sınırlayan elektromanyetik kumandalı valflerin bobinlerine verilen
elektriki sinyalleri ile PLC’nin girişine bağlanan kumanda elemanları ile kontrol
edilmektedir. Bu kontrollerde;
Ø Tek etkili silindirin tahrik ve kontrolü
Ø Çift etkili silindirin tahrik ve kontrolü
Ø Hidrolik motorların kontrolleri yapılmaktadır.
PLC ile yapılan elektrohidrolik kontrolde bağlantı kolaylığı ve bununla beraber başka
sistemlerin kontrollü de mümkündür. PLC’nin girişine bağlanan butonlar ve sensörler
yardımıyla sistemin ihtiyacına göre yüklenmiş programın içeriğine bağlı olarak çıkışa
bağlanan yön valflerinin bobinlerine sinyal gönderilerek yukarıda bahsedilen bütün
kontroller yapılabilmektedir.

Leave a Reply