PLC ile Uyum Devresi Dış enerji Bağlantısı Nasıldır

PLC ile Uyum Devresi Dış enerji Bağlantısı Nasıldır
PLC otomasyonunda yazılan program kadar önemli bir husus da giriş işaret
bilgilerinin kusursuz olmalarıdır. Otomasyon biriminin herhangi bir bölgesinde PLC’ye
ulaşan +24V giriş sinyalleri, giriş bölümünde opto-kuplör denilen optik bağlaçlar ile
yalıtılarak +5V’a çevrilir. Çünkü CPU’daki işlemcinin çalışma gerilimi +5V’tur.
Bir ışık gönderici ve ışık alıcıdan oluşan ortak devreye optik aktarıcı denir. Işık
gönderici olarak bir kızıl ötesi (IR) sahada çalışan veya görülebilir ışık veren LED’ler, ışık
algılama için ise foto diyot, foto transistör kullanılmaktadır. Işık algılayıcı, ışık göndericinin
gönderdiği ışığı alır ve böylece giriş ile çıkış arasında optik bir aktarma gerçekleşmiş olur.
Giriş akımındaki değişiklikler gönderilen ışık şiddetinin değişmesine, algılanan ışığın
değişmesine ve böylece çıkış akımının değişmesine neden olur. Opto-kuplör düzeneği ile
sistemlerin birbirleri ile hiçbir iletken bağlantısı olmaksızın, optik olarak (10Mhz’ e kadar
hızlılıkla) sinyal aktarılması sayesinde hassas ve pahalı olan sistem, güç ünitesinde
olabilecek arıza ve tehlikelerden korunmuş olur.

Dış ortamdan PLC giriş ünitesine sinyal uygulanmamışsa IR diyotu ışık vermez. Bu
durumda foto transistör ışık alamadığından yalıtkandır. T1 transistörü ise 47K’lık direnç
üzerinden pozitif beyz polarması alacağından iletkendir. Bu durumda schmith trigger çıkışı
sıfırdır. PLC giriş ünitesine +24V’luk giriş sinyali uygulandığında, IR diyotunun ışık
vermesini sağlar. Bu durumda foto transistör ışık alarak iletken olur. Bu durum T1
transistörünü yalıtkan yapar. Böylece schmit trigger çıkışı pozitif olur. Bu şekilde +24V’luk
PLC giriş sinyalleri +5V’luk sinyallere dönüştürülmüş olur.

Leave a Reply