PLC ile Sistemin Başlangıç Şartlarının Belirlenmesi

PLC ile Sistemin Başlangıç Şartlarının Belirlenmesi
PLC kumandalı Elektropnomatik sistemlerin tasarım aşamasına geçilmeden önce
çalışma çevriminin sürekli döngü hâlinde olabilmesi için başlangıç şartları oluşturulmalıdır.
Yani en son adımın tamamlanması ile çalışma tekrar başa dönmelidir. Bunun için çalışmayı
başlatacak kumanda elemanının buton değil, kalıcı tip anahtar olması gerekir. Aksi taktirde
sistem, tek çevrim çalışır ve durur. Sistemin başlangıç şartı için anahtara basılmış olmalı ve
en son adım tamamlanarak bu adıma ait sinyal verici eleman uyarılmış (A silindiri geri son
konumda) olmalıdır.

2009-12-21_232730

Leave a Reply