PLC ile Selonoid Valfler Kontrol edilebilir

PLC ile Selonoid Valfler Kontrol edilebilir
Elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak yapılan selenoid valfler ile
elektrik enerjisi doğrusal hareket enerjisine dönüştürülür.
Sistemde, sıvı veya gaz haldeki akışkanı elektrik sinyaliyle uzaktan kumandalı bir
şekilde çıp kapatabilmeye yararlar. Valfin normal açık (elektrik sinyali yok iken açık) veya
normal kapalı yapılış şekline göre valf, yerçekimi etkisi ile, yay etkisi ile veya akışkanın
kendi basıncıyla normal konumda iken elektrik sinyali ile meydana gelen magnetik bir alanın
sağladığı hareket vasıtası ile normalin aksi konuma girer (açık ise kapatır, kapalı ise açar).
Üç yollu selenoid valf türünde genellikle bir müşterek ağız diğer iki ağızdan birine veya
diğerine irtibatlanır. Selenoid valfler çok geniş ve çeşitli uygulama sahaları bulurlar.
Selenoid bobini, basit bir silindirik sargıdan meydana gelir ve bu sargıya elektrik
akımı gönderildiğinde elektrikli bir mıknatıs gibi çalışır. Selenoid bobinin ortasında meydana
gelen valf açmak veya kapamak üzere yararlanılır. Bobinin ortasında bırakılan boşluğa
konulan çelik çekirdek, bobin
tahrik edilince yukarı doğru çekilir.
Valfin miline bağlı olan bu
çekirdek valfi açar ve kapatır.
Bobin tahrik edilmediği zaman
çekirdek ve ona bağlı olan valf
kapama mili kendi ağırlığı veya yay
baskısı ile aşağı hareket eder.
Selenoid valfler, direkt etkili veya
pilot kontrollü çalışacak tarzda
yapılırlar. Direkt etkili valfler daha
ziyade küçük kapasiteler için ve
akış yuvasının küçük olduğu
konstrüksiyonlar için uygundur.

Pilot kontrollü valfler ise büyük bobin gerektiren geniş çaplı bir akış yuvası olan
valfler için uygulanır ve böylece bobin ile çekirdeğin büyütülmesine gerek kalmaz.
Selenoid bobinleri, DC/AC’de 12V,24V,48V, 220V gibi çeşitli gerilim değerlerinde
yapılırlar. Selenoid valflerin akışkan boru bağlantı yönlerine dikkat edilmelidir. Bağlantı
yönleri genellikle ok işaretleri ile belirtilmiştir. Selenoid valfler, elektropnomatik sistemlerde
çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Leave a Reply