plc ile pnomatik devre tasarımı 2 örnek

plc ile pnomatik devre tasarımı 2 örnek

A+B+B-A- şeklindeki ardışık kumanda zincirinin PLC programı yapılacaktır. A ve B
silindirleri çift etkili, valfler ise 5/2 çift bobin uyarılı, hafızalı impuls yönlendirme valfleridir.
İstenen çalışmayı sağlayan PLC programını, gruplara ayırma (kaskad) yöntemiyle yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
Ø Sistemin çalışma şekline göre ihtiyaç
duyulan giriş çıkış sayısını tespit ediniz.
Ø Eğer varsa sayıcı ve zamanlayıcı sayısını
tespit ediniz.
Ø Sistemde kullanılacak giriş elemanları
ve çıkış elemanlarının neler olduğunu
hatırlayınız. Bu elemanların
özelliklerini kataloglardan araştırınız.
Ø Sistemin gerektirdiği PLC ve diğer
donanımları seçiniz.
Ø
Ø PLC cihazının seçiminde, giriş ve çıkış
sayıları ile sayıcı ve zamanlayıcı
sayılarının önemini unutmayınız.
Ø Sistemde kullanılacak Elektropnomatik
devre elemanlarını seçiniz.
Ø Seçtiğiniz silindirler, selenoid valfler ve
temassız algılayıcıların sisteminize
uygun olduğundan emin olunuz.
Verilen malzeme listesi ile
karşılaştırınız.
Ø Verilen kontrol probleminin çalışma
şeklini tanımlayınız.
Ø Sisteme ait taslağın çizimini yaparak, iş
elemanlarının yerlerini gösteriniz.
Ø Sistemin çalışması için gerekli programı
belirleyiniz.
Ø Sistemin pnomatik ve elektrik şemasını
çiziniz. Elektropnomatik Sistemler
modülü kitabından yararlanabilirsiniz.
Ø Akış şeması( yol-adım diyagramı) ile
sistemin çalışırlığını kontrol ediniz.
Ø Akış şemasının iyi okunmasının,
çalışma sistemine en uygun çözümü
getireceğini unutmayınız.
Ø Elektrik şemasını ladder diyagrama
aktarınız.
Ø PLC Programlama Teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Ø Programı yazınız. Ø PLC Programlama Teknikleri modül
kitabındaki ilgili bölüme bakınız.
Ø Sistem elemanlarının bağlantı şemalarını
inceleyiniz.
Ø Kataloglara veya eleman üzerindeki
şekil ve yazılara bakınız.
Ø Sistem elemanlarının PLC cihazı ve
birbirleri ile bağlantı şekillerini tespit
ediniz.
Ø Kullandığınız Elektropnomatik devre
elemanlarının bağlantı uçları ile PLC
cihazı giriş-çıkış terminallerini
inceleyiniz.
Ø Sistem elemanlarının aralarındaki
bağlantıları kurunuz.
Ø
Ø
Ø Enerji kontrolünü yaptıktan sonra
Elektropnomatik devre elemanlarının
bağlantı uçlarını, PLC cihazı giriş çıkış
terminallerinin uygun bölümlerine
bağlayınız. Sistem besleme gerilimini
ilgili yerlere dikkatli olarak bağlayınız.

Devrenize enerji vermeden önce
bağlantıların doğru olduğundan emin
olunuz.
Ø İletkenleriniz, ilgili terminallere doğru
ve sağlam bağlanmış mı? Kontrolünü
yapınız. Simülasyonunu yaparak
devrenizi test ediniz.

2010-06-27_224118

2010-06-27_224206

2010-06-27_224249

2010-06-27_224338

M0.3 = C-A- çalışma grubuna kumanda eder.
Çözüm planından da görüldüğü gibi 3 çalışma grubu vardır.Bir grup
çalışmasından,diğer bir gruba ait çalışmaya geçişi sağlayan temassız algılayıcılar,çözüm
planında kalın ve altı çizili olarak yazılmıştır. Bunlar, ilgili grubun çalışmasını sona erdiren
ve bir sonraki grubu çalıştıran sinyal verici elemanlardır.
Sistemin başlangıç şartı için start butonu uyarılmış,bir önceki (C-A-)adım sinyali
mevcut (M0.3) ve en son adımı bitiren sinyal verici eleman uyarılmışsa (a0) başlangıç
şartları sağlanmış olacaktır.
Sistemin PLC programı ladder (kontak) ve STL (deyim, komut) yöntemiyle aşağıdaki
gibi yapılır:

2010-06-27_224434

2010-06-27_224531

Leave a Reply