PLC ile Elektropnomatik Sistemler

PLC ile Elektropnomatik Sistemler

Günümüzde en iyi, en hızlı ve en verimli üretimi sağlamanın temel çözümü olan
endüstriyel otomasyon sistemleri, büyük hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu durum,
bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını da her geçen gün artırmaktadır. Ülkemizde
bu alanda yetişmiş insan gücünün eksikliği, gelişen bilim ve teknolojiye çabuk uyum
sağlamamızda ne yazık ki en büyük engeldir.
Birçok üretim ve hizmet sektörleri, istekleri doğrultusunda makine ve tesislerin bakım
gerektirmeyen, uzun ömürlü, ekonomik, sürekli değişen taleplere göre kolay ve çabuk
dönüştürülebilir olmasını talep etmektedirler. Bu istekleri karşılayabilenler ise yeni
teknolojileri bilen ve iyi kullanan, dalında uzman bireyler olmaktadır.
PLC ile Elektropnomatik sistemlerin kontrolü, modern endüstriyel otomasyon
sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Otomotiv sanayi, tekstil ve kimya sanayi, robot
teknolojisi, ambalaj ve paketleme tesisleri, ürün işleme bant tesisleri ile otomatik dolum
üniteleri bu sistemlerin kullanım alanlarından bazılarıdır.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile birçok sektörde kullanılan
Elektropnomatik sistemlerin PLC cihazı ile kontrol ve kumandasını yapabileceksiniz.

Yeni
Elektropnomatik devreler tasarlayabilecek ve bu devrelerin PLC programlarını
yazabileceksiniz. Böylece kurulu sistemlerde uygun değişiklikler yapabilecek veya
arızalarını bulabileceksiniz. Dolayısıyla ekonomik açıdan daha iyi hayat standardına
erişebilecek, acımasız teknoloji rekabetini yakalayarak yetişmiş nitelikli meslek elemanı çok
az olan bu alanda yerinizi alacaksınız.

Leave a Reply