PLC İle Elektrohidrolik Sistemleri Kontrolü Nedir

PLC İle Elektrohidrolik Sistemleri Kontrolü Nedir

Otomasyon sistemlerde
kullanılan PLC ve PLC ile elektrohidrolik kumanda sistemlerinin nasıl kumanda edildiğini
öğrenebileceksiniz. Bunu öğrenirken elektrohidrolik elemanlarını PLC’ye bağlayabilme ve
PLC ile elemanların kumanda edilmesi becerisine ulaşacaksınız.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler sürekli yeni ufuklar açmaktadır. Üretim ve hizmet
sektörleri, istekleri doğrultusunda makine ve tesislerin, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü,
ekonomik, sürekli değişen taleplere göre göre kolay ve dönüştürülebilir otomotik sistemlere
geçmesini talep etmektedir. Bu istekleri karşılayabilmek için elektromekanik ve
elektrohidrolik kumanda sistemlerine, gelişen ve hızlı elektronik devreler katılmaktadır.
Diğer taraftan sinyal- veri işleme ve değerlendirme elemanları olan, yarı iletken
bellekle desteklenen PLC kumanda sistemleri kullanılmaktadır. Klasik elektrohidrolik
kumanda kontak takibi ile yapılan bağlantılı programlar, yerlerini PLC sisteminde yalnızca
cihaz belleğinde oluşturulan yazılım programına bırakılmıştır.
PLC ile elektrohidrolik kumanda teknolojisi çok karmaşık olan otomatik kumanda
sistemlerini geliştirmekte ve çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bu sistem sayesinde kablo
karmaşası ve bağlantı hataları en aza indirgenmektedir.
Elektrotekniğin, elektroniğin ve bilhassa PLC kontrol elemanın eklenmesi ile hidrolik
uygulama da yeni ve çok çeşitli kullanım imkânları bulmuştur. Bu elektrohidrolik kontroller
çok çeşitli dallarda rastlanmaktadır. Bunlar makine imalatı, santral imalatı, otomobil imalatı,
uçak imalatı, gemi imalatı vs.

Leave a Reply